Bibelens store fortelling

«Faren din leter etter deg»

Klipp:

Pelikanen Nigel kommer brasende inn på tannlegekontoret i Sydney med en viktig beskjed til Nemo: «Faren din leter etter deg. Han har krysset hele havet, slåss mot haier, og nå er han på vei hit for å finne deg.»

Bakgrunn:

Klovnefisken Nemo har blitt kidnappet av en dykker og blitt plassert i en gullfiskbolle på et tannlegekontor i Sydney. Her er livet hans i stor fare. Nemo skal bli gitt i gave til tannlegens niese. Hun elsker fisk – på en veldig brutal måte. Med hjelp av tannlegekontorets øvrige gullfiskbestand forsøker Nemo å rømme, til ingen nytte. Hvordan kan han unnslippe? For Nemo er det helt utenkelig at faren hans, Marvin, leter etter ham. Hvorfor skulle han det? Sist de så hverandre gjorde Nemo noe han ikke fikk lov til, og faren ble sint.

Forslag:

Klippet kan brukes for å illustrere Guds frelsesverk. Pelikanens budskap til Nemo er det samme som Bibelens budskap til alle mennesker: «Faren din leter etter deg. Og han har gjort alt for å redde deg»

Her er et eksempel på hvordan det kan presenteres:

Nemo gjør noe han ikke burde, og blir tatt langt bort fra sin far. Det samme gjelder oss mennesker. Bibelen sier at Gud er kjærlighet. Han skapte menneskene i sitt bilde, for at vi skulle likne på han. Det var meningen at hans kjærlighet skulle prege vårt forhold til hverandre, til skaperverket og til Gud.

Så hva har skjedd?

Teologen Francis Schaeffer beskriver mennesket som en «glorious ruin» – en strålende ruin. Man kan fortsatt se glimt av den godheten Gud skapte oss for. Men det er slett ikke bare kjærlighet mellom oss mennesker. Vi er i stand til å såre, skade og behandle hverandre dårlig. Hva skyldes det?

Akkurat som Nemo har vi kommet bort fra faren vår.

Så hva gjør Gud?

Bibelen er slett ikke en fortelling om en Gud langt borte som ikke bryr seg. Fra start til slutt skildrer Bibelen Guds redningsaksjon. Guds plan er fremdeles den samme som da han skapte: Det gode skal gjennomsyre skaperverket. Det kristne fremtidshåpet er at Gud en dag skal fikse det som ble ødelagt da menneskene vendte seg bort fra Gud. Fantastisk!

Det er bare ett problem: Noe inni oss mennesker gjør at vi kan såre, skade og behandle hverandre dårlig. Passer det inn i en verden med bare godhet? Nei. Vi mennesker er en del av problemet. Enten må vi forandre oss, eller så må vi holdes utenfor den nye skapelsen som skal komme. Men klarer vi å bli fullstendig gode bare vi prøver skikkelig hardt? Neppe.

Akkurat som Nemo er vi mennesker på vei mot noe grusomt – en evighet uten faren vår. Vi trenger redning!

I gullfiskbollen på tannlegekontoret i Sydney tenker Nemo kanskje at «Faren min, han er nok sint på meg for det jeg gjorde.» «Faren min, han bryr seg sikkert ikke.» «Faren min, han klarer aldri å redde meg.»

Mange tenker det samme om Gud. «Gud, han er sikkert sint på meg.» «Gud, han er bare skuffet over feilene min.» «Gud, han bryr seg sikkert ikke.»

Så kommer en pelikan brasende inn vinduet på tannlegekontoret med gode nyheter til Nemo: «Faren din leter etter deg. Og han har gjort alt for å redde deg.»

Bibelens budskap til alle mennesker kan beskrives på samme måte: Faren din leter etter deg. Og han har betalt den høyeste prisen for å redde oss. I Jesu Kristus ble Gud menneske. Han ga livet sitt på et kors og tok straffen for alt vi mennesker har gjort galt. Gud reiste Jesus opp fra døden til et nytt liv. På samme måte skal de som tar imot Guds nåde bli gjort levende etter døden – i Guds nye skapelse. Alt ondt vil være borte fra oss, det henger igjen på korset, og vi kan leve i kjærlighet med Gud og hverandre i all evighet.

Bibelvers:

Johannes 3:16 (For så høyt har Gud elsket verden)

Lukas 15:4-7 (Jesu lignelse om sauen som ble funnet igjen)

Romerne 3:22-24 (Paulus om Guds ufortjente nåde)

2. Korinterbrev 5:17-21 (Paulus om å bli en ny skapning og forsoningens tjeneste)

Johannes Åpenbaring, 21:1-4 (Han skal tørke bort hver tåre)