Seminar med Rune Tobiassen

Tema: Kan Gud være kjærlighet når det er så mye ondt i verden?