Anbefalte bøker av John Lennox

John Lennox bøker

Seven Days that Divide the World 

Hva mente egentlig forfatteren av 1 Mosebok da han skrev “på den første dagen”? Er det ment å bety et bokstavelig 24-timers døgn, eller er det tenkt en lengre periode? Om jeg tror at jorden er 4,5 milliarder år gammel, avviser jeg da Bibelens autoritet?»

I denne boken går John Lennox inn i diskusjonen rundt tolkningen av Bibelens første kapitler. Han foreslår en måte å lese skapelsesberetningen på som vil ta Bibelteksten på alvor, og samtidig forholder seg til moderne naturvitenskap.

Boken gir et kort, men grundig innblikk i de vanligste måtene å tolke skapelsen på, samtidig som den viser med eksempler fra historien og skapelsen av mennesket at kristne kan omfavne moderne vitenskapelig kunnskap og samtidig være tro til Bibelen.

Seven Days that Divide the World er en vitenskapelig trygg, teologisk gløgg og bibeltro tolkning av skapelsesberetningen i 1 Mosebok som både forklarer, oppklarer og informerer. Lennox beveger seg forbi overforenklingene i denne diskusjonen og hevder at 1 Mosebok forteller oss mer om hvem Gud er enn om hvor gammel jorden er.

Kommer på norsk til Veritaskonferansen 2018!


John Lennox bøker

Gods Undertaker

Om man skal tro mange moderne formidlere, har vitenskapen presset Gud inn i et hjørne og gjort ende på ham før den har begravet ham med vitenskapelige forklaringer på virkeligheten. Det blir hevdet at ateisme er den eneste intellektuelt holdbare posisjonen, og at ethvert forsøk på å bringe Gud tilbake igjen ikke vil føre til noe annet enn å hindre vitenskapens fremgang.

I denne tankevekkende og aktuelle boken inviterer John Lennox oss til å tenke gjennom disse påstandene på nytt: er det virkelig sant at alt i vitenskapen peker mot ateisme. Finnes det en mulighet for at teisme passer bedre med vitenskapen enn det ateismen gjør? Har vitenskapen begravet Gud?

Kommer på norsk til Veritaskonferansen 2018!

 

 


 

John Lennox bøker

God and Stephen Hawking

Boken The Grand Design av den nylig avdøde og fremstående vitenskapsmannen Stephen Hawking satte igjen spørsmålet om Guds eksistens på dagsorden. Den hevder at det ikke er Gud, men de fysiske lovene selv som  har skapt universet, og at Gud er overflødig. I denne korte boken God and Stephen Hawking (2011) responderer John Lennox på disse påstandene og analyserer Hawkings argumenter. På en engasjerende og forståelig måte leder Lennox oss gjennom Hawkings sine nøkkelpoeng, før han viser at disse på ingen måte gjør Gud overflødig. Tvert imot demonstrerer Lennox  at de viktigste poengene i Hawkings bok gjør Guds eksistens enda mer sannsynlig!

«Det å hevde at man har motbevist Guds eksistens er en ufattelig stor påstand! Med så mye på spill er vi nødt til å kreve solide bevis av Hawking. Er argumentene holdbare når de blir utsatt for nøye gransking? La oss finne det ut…»

 

 

 


 

John Lennox bøkerGunning for God

Ateismen blir mer og mer populær i den vestlige verden i dag, og dens fiende er Gud.

Den nye ateismen hevder at religion «dreper» og «forgifter» alt, og siden religion er et stort problem for verden, finnes det bare en løsning: vi må bli kvitt den. Men er det virkelig så enkelt? I denne boken tar John Lennox opp vanlige påstander fra populære og innflytelsesrike ny-ateister som Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Stephen Hawking og Dan Dennett. På en mesterlig måte viser Lennox hvorfor disse vanlige påstandene ikke er holdbare, mens han påpeker hvordan den irrasjonelle holdningen og uvitenskapelige metoden avslører at ny-ateismen er minst like sta og trangsynt som de anklager religiøse for å være.

 

 


 

Bøker John LennoxChristianity; Opium or truth?

(Skrevet sammen med professor emeritus i Det gamle testamentet, Dr David Gooding) Er kristendom kun en tro som lokker med vakre, men falske drømmer? Eller er den en god forklaring på virkeligheten, hvem vi er som mennesker og Guds holdning til oss? I denne boken presenterer Gooding og Lennox  flere avgjørende punkter som kan gjøre det vanskelige for tenkende personer å akseptere det kristne budskapet. Samtidig som de gir gode svar på gode spørsmål, viser de at det å tenke klart ikke står i konflikt med å ha en personlig tro på Jesus Kristus.

 

 

 

 


 

Bøker John LennoxDetermined to Believe?

Et kontroversielt og omdiskutert tema er forholdet mellom Guds allmakt og menneskers frie vilje. I denne boken forsøker John Lennox  å definere problemet, før han gir et godt svar på bibelsk grunnlag. Dette gjør han ved å reflektere rundt de ulike forståelsene vi har av begrepene «frihet» og «forutbestemthet», og hvilke konsekvenser de får for vår forståelse av Gud og mennesket. Denne boken utruster leseren med bibelkunnskap, og utforsker landskapet av teologiske holdepunkter. Gjennom dypdykk i ulike bibeltekster utfordrer Lennox noen vanlige antakelser, og gir et nytt og friskt perspektiv på forholdet mellom Guds allmakt og menneskers frie vilje.

 

 

 


 

Bøker John LennoxAgainst the Flow

Fortellingen om Daniel er en inspirerende historie om å leve i tillit til Guds makt. Den handler om fire tenåringsgutter, født i Juda for omtrent 2600 år siden, og som ble tatt til fange av Nebukadnesar som hersket i Babylon. Daniel skildrer hvordan disse fire ungdommene etterhvert steg i gradene i administrasjonen av det babylonske rike. Ikke bare beholdt Daniel og vennene hans sin tillit til Gud, men de fikk også roller som høyprofilerte vitner i et fiendtlig og pluralistisk samfunn. Og nettopp dette er grunnen til at historien om Daniel og vennene hans er høyaktuell og viktig for oss som lever 2600 år etter. Hva var det som motiverte Daniel og hans fire venner? Hva gav dem styrken til å tydelig gå mot strømmen? I et samfunn som i økende grad kun tolererer at kristen tro blir praktisert i det skjulte, kan vi som lever i det 21. århundre la oss utfordre og inspirere av disse fire guttenes mot og tro.