Andakt: Kan vi stole på Bibelen?

 

 

Lars Dahle, daglig leder i Damaris Norge, deler tanker rundt temaet «Kan vi stole på Bibelen» i en andakt fra serien «Over en åpen Bibel».

Vi kjenner uttrykket dissonans fra musikken, når noe ikke klinger sammen og skaper spenning. «Kognitiv dissonans»  er en dyp spenning mellom to motstridende påstander. Som kristne opplever vi gjerne slik dissonans i møte med påstander om kristen tro. Bibelen sier at den er sann, men vi hører ofte at den består av myter og ikke er relevant. Hvordan takler vi som kristne en slik dyp spenning?

Også de første kristne trengte svar på spørsmålet «Kan vi stole på kristen tro?» De trengte hjelp til å leve med motstridende påstander – som om de skulle tilbe og følge keiseren eller Jesus.

Visste du at mange av bøkene i Det nye Testamente er skrevet for å møte disse behovene? Vi kaller dette apologetikk, kristent trosforsvar.

 

Andakten er produsert av Norea Mediemisjon.

Ønsker du mer stoff om Bibelens troverdighet? Se materiellet vi har under emnet «Spørsmålene».