John Lennox

John Lennox til Veritaskonferansen 2018

Det er med stor glede at vi nå kan offentliggjøre nyheten om at professor John Lennox (University of Oxford) blir hovedtaler på årets Veritaskonferanse.

 

John Lennox har i lengre tid bidratt vesentlig til at kristen apologetikk igjen har kommet på offensiven. Gjennom viktige bøker, engasjerende undervisning samt respektfulle debatter med ledende ateister, har matematikeren Lennox blitt en verdenskjent apologet og bibellærer.

 

Sammen med andre kjente apologeter som Os Guinness, Alister McGrath og Amy Orr-Ewing, er Lennox knyttet til Oxford Centre for Christian Apologetics (OCCA). På sin årlige studietur til England, besøker for øvrig kommunikasjon- og livssynsstudiet (KL) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen dette senteret.

 

På Veritaskonferansen på Bibelskolen i Grimstad 19.-21. oktover 2018 vil Lennox blant annet tale over temaene Gud og vitenskapen og Mot strømmen – Daniel som forbilde i relativismens tid. Bøkene God´s Undertaker: Has Science Buried God? og Seven Days that Divided the World vil også gis ut på norsk og lanseres på konferansen.

 

Slik presenteres Lennox på OCCAs hjemmeside:
 

 

John Lennox is Professor of Mathematics (emeritus) at the University of Oxford and Fellow in Mathematics and the Philosophy of Science. He is also an adjunct Lecturer at Wycliffe Hall, Oxford and at the Oxford Centre for Christian Apologetics, as well as being a Senior Fellow of the Trinity Forum. In addition, he is an Associate Fellow of the Said Business School, Oxford University, and teaches for the Oxford Strategic Leadership Programme.
 
Professor Lennox has spoken at many universities, conferences and churches around the world on the interface of Science, Philosophy and Theology. He has also debated a number of prominent atheists, including Christopher Hitchens, Richard Dawkins and Peter Singer.
 
Professor Lennox has written many articles and books on both mathematics and Christian apologetics. The latter include Against the Flow: The Life and Witness of DanielGunning for God: Why the New Atheists are Missing the Target, God’s Undertaker: Has Science Buried God? and God and Stephen Hawking: Whose Design is it anyway? His teaching for the OCCA includes material on New Atheism, Ethics, the Bible, and Science and Religion.

 

Det finnes mange ressurser tilgjengelige på hans hjemmeside JohnLennox.org.

 

 

Det er et stort privilegium for Veritaskonferansen at vi i år får John Lennox som hovedtaler! På vegne av Veritas-nettverket forvalter og formidler Damaris Norge nettressursene knyttet både til Veritaskonferansen og til bokutgivelsene på Veritas forlag. Her på SnakkOmTro vil vi derfor fremover dele en del ressurser om og med John Lennox. Følg med!
 
Lars Dahle (førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og daglig leder for Damaris Norge)

 

Peter Mead intervjuer John Lennox om Bibelundervisning, hans tjeneste og liv: