Biler 3
REAR VIEW — The legendary #95 may be leading the pack, but the high-tech Next Gen racers are closing in fast. Directed by Brian Fee and produced by Kevin Reher, “Cars 3” cruises into theaters on June 16, 2017. ©2016 Disney•Pixar. All Rights Reserved.

Biler 3

Lynet McQueen er i ferd med å bli frakjørt. En ny generasjon har entret banen, med fokus på å maksimere data fra interaktiv racingsimulering for å forbedre marktrykk, toppfart og linjevalg, og Lynet har ingenting å stille opp med. Hele verden forteller ham at det er best å gi seg på topp, slik at hans ettermæle ikke blir preget av sisteplasser og desperasjon. Karl Sladde orker ikke mer, og en etter en følger andre av Lynets gamle venner og konkurrenter etter. Lynet er på nippet til å gjøre det samme.

Men konkurranseviljen er en sterk kraft. Lynet reiser seg igjen, og slår fast at han selv vil bestemme når han er ferdig. Det skal ikke publikum, sponsorer, venner eller arge konkurrenter gjøre. Bilen som før vant alt må ha hjelp til å løfte prestasjonen til et nytt nivå, og den nye sponsoren introduserer Cruz Ramirez: En ung, kvinnelig trener som skal forsøke å lære en gammel hund nye triks.

Ikke uventet fungerer det dårlig. Lynet har null respekt for den entusiastiske motivatoren, og behandler henne svært nedlatende. Han tviholder på gamle metoder, og forsøker å vise Cruz at en del saker kan gjøres like godt uten maskiner, overvåkning og maksimering. I jakten på toppformen drar de langt tilbake i tid, til gamletreneren Doc Hudsons trakter og hans lærere. Kunne det hende at de fremdeles hadde noe å gi?

Pixars reise

Mange har hatt lave forventninger til denne siste Biler-filmen, etter floppen Biler 2. Filmstudioet Pixars historie kan deles inn i tre perioder. Den første tiden hadde Disney rettighetene til å distribuere filmene, men Pixar laget dem alene. Denne tiden regnes som perioden da Pixar opparbeidet seg et solid renommé med store suksesser, blant annet den første Biler-filmen. Så kom noen år der Pixar forsøkte seg uten Disney, der de virkelig viste hva som er mulig å gjøre med animasjon for barn. Ratatouille, en dialogtung film om en rotte som er matnerd. WALL-E, en film fra en annen planet med en robot som ikke sier noenting. Up, fremdeles den eneste animerte filmen der en pensjonist er helten. Men så ble Pixar kjøpt opp av Disney, og det innledet en tredje periode der disse sterke kvalitetene har falmet. Utenom fantastiske Innsiden Ut, er det ingen filmer som virkelig utmerker seg med gode historier.

 

Se gjerne samtaleguide til Up!

 

Biler 3 er heller ikke oppe blant favorittene, men er likevel noe av det beste Pixar har levert på en stund. Animasjonen er nydelig, og vi møter temaer som ydmykhet, utholdenhet, tilgivelse, uselviskhet og respekt. Vi ser at det er lett å dømme ut fra et ytre, men at vi ikke kan forstå dybden i noens handlinger før vi kjenner deres historie. Det er en fortelling om det ironiske i livet, at vi ofte har mest krefter på et tidspunkt i livet der vi har mindre erfaring, at kreftene minker når vi blir gamle nok til å skjønne hvordan vi burde brukt dem, og hvordan redsel og frykt kan gjøre at vi blir egoistiske og ensporede.

Hvem vi er

Der Lynet McQueen står i en kafé langt ute i ingenmannsland, med den neste generasjonen på en side og den gamle på den andre, minner han oss om verdien av å ta vare på evige sannheter samtidig som nye handlemåter banker på døren. Det er utfordringen foreldre ofte møter, å formidle en klassisk tidløs tro samtidig som unge skal få tilhøre sin egen tid og kultur. Det er også utfordringen mange menigheter opplever, der både unge og eldre lett føler seg oversett eller overkjørt.

Det er fort gjort å definere seg ut fra hva man ikke kan i stedet for hva man er. Lynet fant sin vei fra selvopptatthet til selvoppofrelse, og oppdaget stor glede i å gi videre sine kunnskaper. Bibelen sier at vi skal søke visdom og lære av dem som har erfaring, men også at de unge ikke skal bli foraktet for sin alder. Vår kultur vil også hjelpe oss til å finne ut hvem vi er, men løsningene er ofte flytende, forbigående og dypest sett falske. Bibelen forteller at det faktisk er mye vi ikke får til, vi greier ikke å leve etter Guds gode vilje og roter det til så ordentlig at vi aldri kan ordne opp helt selv. Men det endrer ikke det vi faktisk er: Vi er høyt elsket, vi er Guds barn og vi har verdi uavhengig av alder, erfaring eller evne, fordi Gud selv ordnet opp.

Artikkelen blir også publisert i På Bølgelengde, et magasin for Tro & Medier