Bridget Jones´baby

Bridget om integritet

 

Sitat: «Integritet vil bli moderne igjen»

 

Tema: Ærlighet, konsekvenser, synd, nåde, moral, verdi, valg

 

Bakgrunn:

«Bridget Jones´baby» er den tredje filmen om Bridget Jones, og den første som er spesialskrevet for lerretet. Det har gått 15 år siden vi sist så den nevrotiske, kjederøykende, klumsete Bridget, som alltid er på slankekur og som greier å bomme med fintfølelsen i de verste situasjoner. Likevel fikk hun seg en ettertraktet jobb og en hyggelig kjæreste.

Nå har hun etter eget utsagn endelig nådd idealvekt. Hun har steget i gradene til nyhetsprodusent, og kan egentlig være fornøyd. Saken er bare at på veien har forholdet til Mark Darcy røket igjen, og hun er fremdeles alene. Løsningen er å utnytte friheten, og hun bestemmer seg for at ”livets høst skal stå i hedonismens tegn”. Dermed ender hun til sengs med to menn på kort tid, blir gravid, og aner ikke hvem som er babyens far. Sitatet er egentlig ganske ironisk, siden Bridget glatt svelger alle typer kameler når det er noe hun har behov for.

 

Forslag:

Sitatet kan benyttes til å snakke om hvilke verdier som styrer våre valg. Hva består vår identitet av, ut over hudfarge, språk og andre ytre kjennetegn? Vår identitet påvirkes blant annet av vår moral, hva vi gir verdi, hva vi synes er viktig, hvilke valg vi tar. For Bridget er livet til for å nytes. Det er herlig befriende når hun ikke tar det så nøye at hun faller langflat i søla, hun er lite selvhøytidelig og gleder seg over mangt. Men det er heller ikke så mange grenser for nytelsen, og valgene hun tar får etter hvert konsekvenser. Ikke bare for henne selv, men for flere av dem hun omgir seg med og er glad i. At akkurat Bridget Jones flagger integritet som en verdi blir bare komisk, hun som snur kappen etter vinden og ombestemmer seg oftere enn andre skifter sokker.

Samtidig er det noe sterkt ved sitatet. Det å ha integritet, det å være «hel ved», å ha sammenheng mellom prinsipper man ønsker å stå for og valgene man tar er beundringsverdig. Ordet integritet kommer fra det samme ordet som også det engelske integer stammer fram, som betyr heltall. Slik som vi kan snakke om et helt tall, kan vi snakke om et menneske som er udelt, en person som er den samme uavhengig av omstendighetene. Hvordan kan vi jobbe med å bli hele mennesker?

Bibelen gir oss et godt eksempel på forskjellen mellom mennesker som har integritet og mennesker som lar lyst og behov styre i fortellingen om de tre kongene. Saul kalles den hardhjertede, David den helhjertede og Salomon den halvhjertede.

Bibelvers:

1 Kong 9,4 Gud instruerer Salomon til å være helhjertet som faren

1 Krøn 29,17 David vet at Gud gleder seg over oppriktighet

Sal 78,70-72 David ledet både sauer og folket sitt med et helt hjerte

Ordsp 10,9 Den som jukser, blir avslørt

Ordsp 20,7 Heldig er de barna som har en far med integritet

Job 2,3 Job er en mann etter Guds hjerte

Jak 1,22 Den som er helhjertet, må handle etter sin overbevisning

Kol 3,23 Det viktige er å være trofast mot Gud