svk tilgivelse
In Disney's fantasy-adventure THE BFG, directed by Steven Spielberg and based on Roald Dahl's beloved classic, a precocious 10-year old named Sophie (Ruby Barnhill) befriends the BFG (Oscar (TM) winner Mark Rylance), a Big Friendly Giant from Giant Country.

«Det finnes ingen tilgivenhet»


Sitat:

“Se på hva du har gjort, og det finnes ingen tilgivenhet”

Tema: Nåde, tilgivelse, fremtid, oppgjør, skjebne, handling, ansvar, valg, samvittighet

Bakgrunn:

Sitatet er hentet fra filmen SVK – Store Vennlige Kjempe, en film av Stephen Spielberg basert på boken av Roald Dahl. Når Sophie får øye på den store, vennlige kjempen som lusker rundt i London midt på natten, har han ingen valg: han må ta henne med seg hjem til kjempenes land slik at hun ikke skal fortelle om ham til hele verden. Sophie blir livredd da hun tror at kjempen skal spise henne, men det går raskt opp for henne at hun har møtt et vesen av den helt spesielle, vennlige sorten. Han samler på drømmer i drømmeland, gode drømmer han kan blåse inn i rommet til alle som sover.

Drømmene SVK har samlet bor i flasker som alle er merket med hva de inneholder. En dag får Sophie være med ham for å fange de vakre, silkemyke drømmene. Den hun får tak i viser seg å være et forferdelig mareritt, en drøm som viser deg at det ikke finnes tilgivelse for alt det gale du har gjort i livet ditt. Den vennlige kjempen har ikke gått på skole, det er derfor han merker flasken ”tilgivenhet” i stedet for ”tilgivelse”.

I løpet av filmen får Sophie og kjempen bruk for flasken med marerittet, og dem som blir rammet av drømmen, blir straks rammet av sterk anger.

 

Forslag:

Sitatet kan brukes til å snakke om nettopp tilgivelse, hvilken rolle det spiller i våre liv, i våre relasjoner og for vår egen del, og hvordan Guds tilgivelse er så ufattelig og full av nåde.

Store Vennlige Kjempes (SVK) snakkefeil som på norsk er oversatt til tilgivenhet er interessant lek med språk. Kjærlighet, overbærenhet, mulighet, egnethet – mange av disse substantivene kan også være handlende verb, der man forholder seg til sin egen situasjon og handler ut fra det. Livet har gitt oss noen rammer, noen er lette å forholde seg til, andre er tøffe. SVK lever under vanskelige forhold, med likesinnede han nekter å forholde seg til. Tvert imot, han forsøker å gjøre bot på skadene kjempene påfører verden ved å gjøre det han er god til, å gi menneskene håp og drømmer – ”jeg forsøker, i alle fall”, sukker han. Han tar et valg om å ikke la omgivelsene påvirke ham negativt, slik Paulus beskriver i 1 Kor 15: ”Dårlig selskap ødelegger gode vaner.”

Tilgivelse er i leksikon beskrevet som en kompleks emosjonell og kognitiv prosess. Men det er også et resultat av et frivillig valg. Det blir i tillegg beskrevet hva tilgivelse ikke er: ”Unnskyldning, å tolerere, rettferdiggjøring, benådning, å glemme og gjenforening er eksempler å forhold som forveksles med tilgivelse men som ikke er det.” Dermed blir Guds tilgivelse enda sterkere. I Mika 7 leser vi om en Gud som ikke tåler synd, som blir sint og som ønsker dom. Men i rettssaken ordner Han selv opp, og dem som ikke kjenner Ham forstår ingenting. Gud, som har all rett til å felle en knusende dom, velger å tilgi og glemme. Han både tar bort skyld og tilgir synd.

Sitatet kan også brukes til å snakke om samvittighet og anger, hvilken funksjon disse følelsene har, hvorfor de er lagt ned i menneskene. Tenk hvilken sorg som ligger i uopprettelige feil vi gjør. Prøv å kjenn på følelsen av å ha gjort noe som det ikke finnes tilgivelse for. Gled deg så over hvilken frihet som ligger i at Gud likevel vil ha noe med oss å gjøre.

 

Bibelvers:

Sal 5,12-13 (Guds nåde er som et skjold)
Joel 2, 12-13 (Siden vi vet at vi har feil, må vi vende oss til Gud og be om tilgivelse)
Agp 3,18-20 (Om at anger må føre til omvendelse)
Hebr 10,18 (Guds tilgivelse tar bort skyld)

Se artikkel om SVK – Store Vennlige Kjempe

 

SVK tilgivelse