Disney og lykken – fra «Be good» til «Feel good»? 

Disney feirer 100 år! Walt Disneys ønske om å bringe «Happiness to Millions» er utvilsomt blitt oppfylt. Men hva slags lykke er det snakk om – og hvordan oppnås den?

Helt fra Walt Disney startet familiebedriften sammen med broren Roy i 1923, har formidling av lykke og glede stått i fokus. Walt så det som selve livsoppgaven å bringe lykke for dagen og håp for i morgen til den enkelte. Først og fremst ved sine magiske fortellinger, men etter hvert også ved de mange opplevelsene som temaparkene og hele Disneyuniverset byr på. 

«Be good»-lykke 

Vær snill og god! Vis omsorg for andre! Vær ansvarlig! Vis mot! Vær optimistisk! Vær utholdende! Våg å drømme! 

Sett gjennom bibelske briller er det lett å bekrefte dette knippet med kjerneverdier fra klassiske Disneyfortellinger. Jødisk-kristne verdier dannet da også rammen rundt produksjonene.

Selv om mange av fortellingene bygger på eventyr og sagn fra andre deler av verden, var Disney opptatt av å gjenskape dem i tråd med sitt «dna» – som i sin tur var preget av verdiene i hans sammenheng. 

Kanskje savner du noe i dette verdiknippet fra klassikerne? Hva med «Du vil få en belønning!», og «Du fortjener å være lykkelig!»? Begge hører absolutt med. Den første viser konsekvensen av å ta til seg rekken av oppfordringer: Det kommer en belønning, du vil oppleve lykke! Den andre viser begrunnelsen for dette: Du fortjener nemlig å være lykkelig! «Be good-lykke», altså.

Her speiler Disney det tradisjonelle vestlige synet på lykke, som knytter den individuelle lykken til hvordan en møter sitt liv og sine medmennesker. 

Men hva med «Følg hjertet ditt – og ha tro på egne drømmer», som er selve kjernen hos Disney? Der forankres håpet, der ligger nøkkelen, slik det høres allerede i Pinocchio (1940), når Timmy Gresshoppe synger: «If your heart is in your dream, no request is too extreme…»  

«Feel good»-lykke 

Karakterene i eldre Disney-filmer retter altså blikket utover til fellesskapet i letingen etter seg selv, mening og lykke. Samtidig ligger nøkkelen i å følge hjertet og drømmen.

Men i filmer fra de siste tiårene blir dette kjernepunktet enda mer farget av meg og mitt. Blikkretningen går nå stadig mer innover til ens indre for å finne svar. For eksempel i Modig (2012): «The destiny lies within you. You only have to be brave enough to see it.» 

Selv om det er en miks også i nyere filmer, ser vi altså en endring i hvordan individualismen uttrykkes hos Disney, i tråd med trender i tiden. Utviklingen illustrerer at populærkulturen speiler det samfunnet den er med på å forme. 

I dag synes det som kalles ekspressiv individualisme å sette et stadig tydeligere preg på Disneys 100-årige hovedbudskap: Mine drømmer og ønsker, være tro mot meg selv, følge hjertet mitt og jeg fortjener å være lykkelig. 

Målsetningen om at flere hovedkarakterer skal speile LHBT+ er et utslag av dette. Det samme er velkomsthilsenen «Dreamers of all ages» i Disneys parker, uten referanse til kjønn. 

Spenningen er tydelig hos Disney mellom verdier som er i tråd med et bibelsk perspektiv og verdier som speiler postmoderne relativisme.

Enten vi velger nye Disneyfortellinger eller klassikere i opprinnelig versjon, gjelder samme sak: Hva kan vi bekrefte ut fra Bibelen, og hva må utfordres? 

Saken ble publisert på itro.no 04.11.2023.

Margunn Serigstad Dahle      
Team og prod.leder Damaris Norge,
Førstelektor kommunikasjon og livssyn, NLA Høgskolen Kristiansand