Disney som danningsagent: «Disney – lek og læring»

Fra Veritaskonferansen 2018


Hvilke sentrale verdier formidles i populære Disney-serier og filmer for barn? Hvordan bli mer bevisst på at lek og læring går hånd i hånd, og at ingenting er nøytralt? Seminarholderne har selv analysert Disney-fortellinger og vil relatere blant annet til sitt kapittel om Disney i boken Barns mediehverdag (Cappelen Damm, 2018).

Margunn Serigstad Dahle er førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og produksjonsleder i Damaris Norge. Hun er opptatt av ungdommens livssynsdanning relatert både til populærkultur og livssynsmangfold, og av å formidle kristen tro som troverdig og relevant i vår tid. Hun er medforfatter til bok en Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen (2010) og har bidratt i boken Barns mediehverdag (2018).

Ingvild Thu Kro er høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og redaktør for nettsiden Damaris Skole Vgs. Hun er opptatt av ungdommens livssynsdanning relatert både til populærkultur og livssynsmangfold, og av å formidle kristen tro som troverdig og relevant i vår tid. Hun har bidratt i boken Barns mediehverdag (Cappelen Damm, 2018).Klikk her for flere ressurser fra Veritaskonferansen 2018