Korte svar Codex Aleppo

Korte svar: Hvorfor er bibelske manuskripter troverdige kilder til verdens historie?

Korte svar Peter J WilliamsAv Peter J. Williams


Peter J. Williams er rektor og daglig leder ved Tyndale House, Cambridge. Han tok sin MA, Phil og PhD ved Cambridge University,  i studier av gamle språk som er knyttet til Bibelen. Siden har han undervist i hebraisk og arameisk samt Det gamle testamentet. Peter J. Williams er også medlem av oversettelseskomiteen av den engelske Bibelversjonen English Standard Version.  


 

 

Ikke alle bibelmanuskripter (avskrifter av Bibelen, overs. anm.) er perfekte. Faktisk er det slik at de fleste av dem har feil, det er slikt som skjer når mennesker kopierer manuskripter for hånd. Men det finnes et så stort antall av disse manuskriptene, både fra Det nye testamentet og fra Det gamle testamentet, slik at vi er ikke avhengig av hva én enkelt skribent skrev.

Vi kan i dag ta for oss ulike ting fra disse manuskriptene for å teste dem og se om de faktisk stemmer, blant annet ved hjelp av arkeologi. Og en ting vi vet om manuskriptene fra Det gamle testamentet, er at de ofte inneholder informasjon som har blitt overlevert tilnærmet feilfritt gjennom omtrent tusen år.

Et av de mange, gode manuskriptene som finnes kalles Codex Aleppo. Det er et manuskript av Det gamle testamentet som stammer fra rundt 900 e.Kr. Codex Aleppo er kjent for å være kopiert ekstremt nøye. Man har faktisk talt hvert individuelle bokstav for å sjekke at alt stemmer.

Det viser seg at teksten er veldig lik slik den var tusen år tidligere, den har faktisk ikke forandret seg på den tiden.

Vi kan derfor være veldig sikre på at folk var svært nøye da de kopierte manuskriptene.

 


Se også video:

 

Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

 

Se gjerne flere Korte svar her