Olof Edsinger

«Født i feil kropp?» – Om LGBTQ og den nye kjønnsnormen

Fra Veritaskonferansen 2017

 

Hva er tankegangen som ligger bak den såkalte normkritikken? Hvordan kan kristne møte tenkningen og personer som kjemper med sin kjønnsidentitet?

Olof Edsinger er teolog, forfatter og generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen. Et av hans spesialemner de siste årene har vært seksualitet og identitet i relasjon både til Bibelen, kristen tro og til samfunnet generelt.