helse

Livgivende leveregler

«De er liv for dem som finner dem, og gir hele kroppen helse.» (Ordsp 4,22)

Forfatteren er ikke snau når han anbefaler rådene han gir i boka vi kjenner som Salomos ordspråk i Bibelen. Kan vi tenke oss noe bedre enn dette? Liv og helse! Litt av et ordpar, og ikke sjelden sier vi nettopp «Hvis jeg lever og har helsa, så …».

Men gir Ordspråkene slike livgivende leveregler? Hva slags bok er det egentlig? Plassert rett etter Salmenes bok inviteres vi til å sammenligne de to. Og sannelig er dette vidt forskjellige bøker. I Salmene får vi hjelp til å se at vi kan komme til vår gode Far med alt vi har på hjertet – i sinne, sorg og smerte så vel som i jublende glede og takk. Ja, de ulike salmene minner oss om at troen på Gud vil bære oss gjennom alt.

I Ordspråkene blir vi så oppfordret til å leve dette ut i praksis. Til å grunne på hvordan vi kan lære oss å ha fokus på Gud i alt fra tankeliv til daglige gjøremål. Ja, til å stole på Ham og leve for Ham i alle fasetter av livet, for Han er der – for oss! Et slikt liv er vi alle skapt til – et slikt liv er det beste for oss alle.

Så er Ordspråkene langt fra noen «quick fix» til et lykkelig liv! Men de gir den beste veiledning og visdom for livet både med stor og liten L. Her finner vi sann kunnskap – som begynner med ærefrykt for Herren og frihet i Jesus.

 

Andakten er en del av en andaktsrekke tidligere publisert i avisen Fædrelandsvennen, som tar utgangspunkt i Salomos Ordspråk.