Luis Urzúa blir reddet ut av gruven i Chile. Foto: Hugo Infante/Government of Chile. Lisens CC BY 2.0

Frelse fra mørket

AKTUALISERING: 5. august 2010. En gruve i Chile kollapser. 33 menn er fanget 700 meter under bakken, mer enn fem kilometer fra nærmeste inngang. Heldigvis ender det godt, men arbeiderne er innesperret mer enn to måneder. Bruk saken til å fortelle om hvordan Gud har frelst oss.

 

Nøkkelord: frelse, redning

 

Bakgrunn

Tankene mine går tilbake noen år, til 5. august 2010. Da kollapset en gruve i Chile, og 33 menn ble fanget 700 meter under bakken, mer enn fem kilometer fra nærmeste inngang. Heldigvis fikk ulykken den gang en lykkelig utgang. De første prognosene fra redningsmannskapene var at de kanskje ville klare å mennene ut rundt juletider. Men så, i oktober, kom den ene gladnyheten etter den andre. Og alle som håpet og ba jublet, da man 13. oktober fikk meldinger om at et bor hadde truffet sjakten der mennene oppholdt seg. En redningskapsel, akkurat stor nok til en person, ble sendt ned, og en etter en ble mennene heist ut fra mørket, opp i lyset og hjem til familie og venner.

Kan du forestille deg hva de må ha følt og kjent på, både gruvearbeiderne og de pårørende. Først sjokket og fortvilelsen når ulykken inntraff. Usikkerhet, frustrasjon, redsel, og kanskje håpløshet i situasjonen. Prognosene tilsa fire måneder, men så plutselig, to måneder før tiden kommer de gode nyhetene: Redningskapselen har nådd fram.
(fortsetter under bildet)

 

Foto: Government of Chile. Lisens CC BY 2.0
Foto: Government of Chile. Lisens CC BY 2.0

 

Forslag

Jeg husker jeg tenkte på hvor lite de 33 mennene egentlig kunne gjøre selv for sin redning. Det eneste de kunne gjøre var egentlig å ta i mot. Jeg husker jeg syns det var fantastisk flott å se på denne redningsaksjonen. Det beveget selv oss som var over 10 000 kilometer unna: å se mennesker komme fra mørke til lys var stort.

Kan det være fordi det gir en så dyp gjenklang i oss? Du kan bruke historien fra Chile til å snakke om hva frelse er – og hvordan Gud har frelst oss:

Gud iverksatte universets største redningsaksjon da han lot seg føde i en stall i Jerusalem for to tusen år siden. Da Jesus hang på korset og ropte ut: «Det er fullbragt» ble veien hjem åpnet. Lik gruvearbeiderne i Chile, kan vi ikke gjøre stort annet enn å ta imot frelsen Jesus tilbyr gjennom sin død og oppstandelse.

 

Bibelvers

Ef 2,8 (For av nåde er dere frelst)
Joh 1,12 (alle som tok i mot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn)
Joh 3,16 (For så høyt har Gud elsket verden)