Gud og vitenskapen – universet

AKTUALISERING: Første episode av dokumentarserien «Gud og vitskapen» på NRK, har universet som tema. Her finner du en samtaleressurs knyttet til episoden.

 

 

Nøkkelord: Ateisme, Religion, Tro, Universet, Vitenskap

 

Bakgrunn

Når vi diskuterer Guds eksistens leder det oss til de mest grunnleggende spørsmålene i tilværelsen. Hvor vi kommer fra, er det største av dem. Dette programmet ser på hva tradisjonell vitenskap tror om «begynnelsen» og det som skjedde etterpå.

Troen på at universet startet med «The Big Bang», Det Store Smellet, er velkjent og bredt akseptert. Det har gjerne vært mindre fokus på at Det Store Smellet resulterte i orden, ikke kaos. Denne ordenen ble dannet gjennom en rekke spektakulære hendelser, som forskere mener førte frem til at liv oppstod på planeten Jorden.

Etter hvert som disse mysteriene har blitt utforsket, har man gjort avgjørende fremskritt i kunnskap og forståelse. Imidlertid gjenstår de viktigste underliggende spørsmålene, slike som: Gjør vitenskapen Gud overflødig, eller avdekker den en skapers verk? Er universets orden et tegn på en Gud eller ikke?

Forslag

I kveldens episode intervjues flere kjente ateister og teister. Noen av sitatene deres kan være utgangspunkt for samtale:

1. «Jeg tror kosmologi i dag ikke bare er forenlig med eksistensen av en skaper, jeg tror den faktisk støtter en slik eksistens.» – William Lane Craig

Ateister hevder at de religiøse forklaringene på universets tilblivelse forsvinner mer og mer, for å bli fylt av vitenskapen.

Hva tenker du om Craigs utsagn? Står tro og vitenskap i et motsetningsforhold? Hvordan kan kristne møte innvendinger på en respektfull måte?

2. «Det finnes overhodet ikke bevis for å tro at det kan være noe sant i religion.» – Christopher Hitchens

Sitatet fra Hitchens illustrerer ateisters kritikk av religiøs tro. I hvilken grad synes du kritikken er berettiget? Hvordan reagerer du på utsagnet? Hvilke bevis finnes for religiøs tro? Hvilke bevis finnes for ateisme?

 

For flere spørsmål – og en grundigere innføring til kveldens episode: Sjekk ut samtalearket under «ressurser» på SNAKKOMGUD.NO.