foto: Jay Maidment..© 2013 MVLFFLLC. TM & ©

Lengsel etter superhelter

AKTUALISERING: – Vi lengter etter superhelter, forteller Tony Watkins fra Damaris England i dette korte filmklippet. Aktualiseringen kan brukes til å snakke om menneskelige lengsler og hvordan de kommer til uttrykk i superhelt-fortellinger – og finner gjenklang i fortellingen om Jesus Kristus.

 

 

Nøkkelord: Frelse, lengsel, mening, mennesker, mennesket

Bakgrunn

I dette korte filmklippet forteller Tony Watkins, fra Damaris UK om superhelt-bonanzaen vi opplever på kino og DVD. Det er ingen tvil om at superhelter er i vinden. Filmweb.no har til og med en egen side for «superheltfilmer» på sitt nettsted.

«Vi lengter etter superhelter», forteller Tony i dette klippet, og forklarer videre at superhelter generelt kan deles inn i to kategorier. Superhelter «ovenfra» – og superhelter «nedenfra».

Superheltene ovenfra har en iboende superkraft, de minner om guder. Hvor de kommer fra er ikke alltid klart, heller ikke hvordan de har kommet til jorden. Supermann er et godt eksempel på en superhelt ovenfra. Superhelter nedenfra er mennesker som blir superhelter. Spider-Man blir bitt av edderkopp, Batman og Tony Stark (Iron Man) bruker sin rikdom og kunnskap, mens Wolverine er et resultat av forskning og mutasjoner.

Med tanke på superhelter ovenfra kan vi knytte dem til dype lengsler i menneskelivet. Lengselen etter noe større, noe annerledes – lengsel etter Gud, dypest sett. Vi lengter etter å bli reddet fra en ondskap som er for stor for oss. Superhelten er redningsmannen.

Superhelter nedenfra kan knyttes både til denne lengselen etter redning, og en lengsel etter å transcendere (bli mer enn, overskride) hvem vi er.

 

Forslag

Tony Watkins peker på at fortellingene om superhelter, både de som kommer ovenfra og de nedenfra, på et vis kommer sammen i fortellingen om Jesus Kristus. Han er Gud, som kommer ovenfra, med sin iboende guddommelighet. Han kommer også «nedenfra», han er mennesket Jesus Kristus, som kjemper den gode kampen, og vinner den på korset.

Bruk gjerne filmklippet – eller konkrete scener fra superheltfilmer, til å se på tilknytningspunktene til Jesus-fortellingen.

Du kan også stille spørsmål: Hvorfor appellerer superheltfilmene til oss? Noen mener at det er menneskene som har skapt guder og ikke motsatt. Men hvor kommer disse lengselene etter redning og transcendens fra? Hva er mest sannsynlig?

 

Bibelvers

Sal 42,2; 62,3 (menneskets lengsel etter Gud)
Sal 119,81 (lengsel etter frelse)
Åp 21,3-4 (Guds løfte om nærhet og frelse til menneskene)