Hva er «dobbel lytting»?

SVAR: – Uttrykket kommer fra det engelske «Double listening – to the Word and to the world», og blir på norsk «Dobbel lytting – til Bibelen og samtiden». 

Det var den kjente engelske teologen John Stott som formulerte uttrykket for å beskrive situasjonen for Jesu disipler.

Stott var tydelig på rekkefølgen – først Bibelens tekster, så samtidens tekster. Vi må kjenne Bibelen for å kunne bygge bro fra kristen tro til budskapene vi møter i samtidstekstene.

Videre la Stott sterk vekt på respekten som både bibeltekstene og samtidstekstene bør møtes med.