Når noen sier at de har et ateistisk livssyn, eller at de har et kristent livssyn, hva innebærer det?

Når vi skal snakke med mennesker om tro, er det svært nyttig å være klar over sitt eget livssyn, og å kjenne til andre typer livssyn. Alle har nemlig et, enten de er klar over det eller ikke – eller om det er gjennomtenkt eller ikke. I denne serien vil Bjørn Hinderaker forklare kjennetegnene ved de ulike livssyn.

Denne første videoen går gjennom hva et livssyn er. Hvilke svar har du på de store livsspørsmålene?


Hva er et livssyn? from Damaris Norge on Vimeo.


Serien bygger på en gjennomgang av James W Sires bok The Universe Next Door.

(Visited 220 times, 1 visits today)

Relaterte artikler