Hva er islam?

Når noen sier at de har et ateistisk livssyn, eller at de har et kristent livssyn, hva innebærer det?

Når vi skal snakke med mennesker om tro, er det svært nyttig å være klar over sitt eget livssyn, og å kjenne til andre typer livssyn. Alle har nemlig et, enten de er klar over det eller ikke – eller om det er gjennomtenkt eller ikke. I denne serien vil Bjørn Hinderaker forklare kjennetegnene ved de ulike livssyn.

Denne videoen går gjennom livssynsperspektivet ved de store, islamske retningene.

Hva er Islam? from Damaris Norge on Vimeo.


Serien bygger på en gjennomgang av James W Sires bok The Universe Next Door.