Hvordan bruke SnakkOmTro?

Her er en liten innføring i hvordan du kan bruke SnakkOmTro

I kategorien «Populærkulturen» finner du artikler, analyser og samtaleguider knyttet til film og tv, musikk, litteratur og sosiale medier.

Disse er nyttige både til personlig bruk, som utgangspunkt for samtale om kristen tro med andre og når du skal formidle til en forsamling.

 

I kategorien «Spørsmålene» fokuserer vi på «De store spørsmålene» (eksempelvis «hva er mennesket?» og «Hva er mening?»), på «Begrunnelser for kristen tro» og «Innvendinger mot kristen tro».

Med tanke på livssynsmangfoldet som omgir oss, er denne kategorien svært viktig, både for egen del og i kristen formidling. Her får du hjelp til å forstå mer av hva ulike livssyn står for, hva aktuelle innvendinger mot kristen tro går ut på, og hvilke sentrale begrunnelser som gis for kristen tro.

 

I kategorien «Formidlingen» finner du praktiske tips til deg som formidler kristen tro. Her publiserer vi også korte aktualiseringer som tar tak i verdier, holdninger eller tanker som presenteres gjennom populærkulturen og relaterer disse til hva Bibelen sier. Disse kan være utgangspunkt for en samtale om kristen tro, en appell, andakt el.l. Du finner også komplette andakter til bruk slik de er, eller som inspirasjon i egen forberedelse.

Siden SnakkOmTro skal gi praktisk hjelp til relevant formidling, er denne kategorien selvsagt svært sentral på nettsiden. Men ikke glem at det ligger mye praktisk hjelp også i de toandre kategoriene, samtidig som de gir mye verdifull bakgrunn.