Oddvar Søvik

Oddvar Søvik: Apologetikkens plass i forkynnelsen

Podcast


Hva er relasjonen mellom forkynnelse og apologetikk? Innebærer apologetikk at Bibelen mister sin autoritet? Er apologetikk i konflikt med Åndens arbeid?


Oddvar Søvik er kjent som forkynner og foredragsholder, og har vært pastor i Frikirken i mange år. Han har skrevet flere bøker, blant annet Derfor tror jeg (2019) og Torinokledet (2013).