Fra Veritaskonferansen 2018

Mange oppslagsverk og lærebøker fremstiller kristningen av Norge som preget av tvang og vold, og at resultatet i stor grad var negativt eller mest til bry for folk flest. Men hvordan foregikk egentlig kristningen av Norge, og hvilke forandringer skapte den kristne tro i Norge?

Bjørn Are Davidsen er sivilingeniør og innovasjonsleder i Telenor. Har mange interesser, og spesialitet i blant annet spørsmål om vitenskap, kvasivitenskap og historiske myter. Har skrevet flere bøker, blant annet: “Eksisterer Gud?” og “Da jorda ble flat “.

 http://dekodet.blogspot.no/Klikk her for flere ressurser fra Veritaskonferansen 2018


Hør også Bjørn Are Davidsen fra Veritaskonferansen 2015: Hvordan møte utbredte myter om vitenskap og tro?

(Visited 543 times, 1 visits today)