Hvordan kan jeg bli mer bevisst i egen mediebruk?

SVAR: Vi anbefaler å reflektere over følgende ti spørsmål:

1) Hva liker jeg ved dette – og hvorfor?
2) Hva godt gjør dette meg?
3) Hvordan bruker jeg egentlig tida mi?
4) Hva lar jeg meg underholde av?
5) Hva tillater jeg meg å le av?
6) Hva blir sagt og gjort, – hva blir egentlig formidla?
7) Hvilke gode verdier blir formidla her?
8) Hva kan jeg bekrefte ut fra kristen tro?
9) Hvilke verdier står i motsetning til kristen tro – og hva  sier kristen tro om det samme?
10) Hvor kommer de ulike tankene og holdningene fra?