Trenger troen forsvares? Gjør ikke det troen vanskeligere for folk?


Fra Veritaskonferansen 2019Dette seminaret vil ta opp vanlige innvendinger mot å forsvare kristen tro, slike som: «Ingen kommer til tro gjennom argumenter». «Tro skapes av Den hellige ånd». «Kan vi ikke bare fortelle folk om Jesus?»

Leif Egil Reve er tidligere ateist, og nå ungdomsarbeider i Torridal menighet. Har bachelor i kommunikasjon og livssyn ved NLA Gimlekollen, og studerer filosofi. Han er bidragsyter i boken «Grill en kristen» og har bloggen https://leifsapologetikk.wordpress.com.


Alle opptak fra Veritaskonferansen 2019 finner du enten på vår podcast (finnes også på Spotify og andre streamingtilbud), eller her på SnakkOmTro.