Lovene

Hvordan skal kristne forholde seg til budene i GT?

 

Skal troende i dag bry seg om de ulike lovene i Det gamle testamentet? Har ikke Jesus oppfylt og dermed opphevet lovene? Olof Edsinger forklarer bakgrunnen og målet for lovene og hvorfor vi tenker at det er litt ulike typer lover. Som kristne må vi lytte til hva Jesus sier om lovene som ble gitt til Guds folk.

Olof Edsinger er forfatter av boken «Krigene i Det gamle testamentet – et forsøk på å forstå». I denne filmserien kaster han nytt lys over hvordan vi bør forstå gamle testamentets skildringer av krig og drap i Guds navn.

 

Se gjerne hele filmserien der Olof Edsinger belyser ulike perspektiver ved krigene i Det gamle testamentet