© mangostock - Fotolia.com

Hvorfor gjør ikke Gud flere mirakler?

INTERVJU: Stefan Gustavsson svarer på spørsmålet.

 

Det spørsmålet burde Gud svare på, men jeg kan forsøke å si noe, jeg også, sier Gustavsson og smiler. Stefan Gustavsson er leder for Svenska Evangeliska Alliansen, og direktør for CredoAakdemin (det svenske Lagets senter for undervisning). Han er også forfatter av bøkene Kristen med god grunnom sannhet i en tid fylt av tvil, og Gjør som Gud – bli menneske.

– Jeg tror at det ligger en misforståelse bak dette spørsmålet. Nemlig at om mennesker får se et under, så kommer de til å tro. Og det er aldeles feil. I evangeliene står det at massevis av mennesker så undrene, så under har ingen automatisk «trosskapende» effekt. Det kan skape tro, men for de som ikke vil tro skaper det bare større motstand. Når Jesus vekte opp Lasarus fra de døde så står det at noen som var vitner til det bestemte seg for å ikke tro på Jesus, men å drepe både Lasarus og Jesus, sier Gustavsson og fortsetter:

– I evangeliene fortelles det om mange under fordi de legitimerer hvem Jesus er. De er med på å bevise at Jesus har rett når han sier at han er Guds sønn. Og nå kan man si at det er bevist, altså behøves ikke den dimensjonen av under lenger. Undrene har jo flere dimensjoner. De uttrykker Guds omsorg for en syk person, og denne omsorgen kan komme til uttrykk i dag. Det skjer under forskjellige steder i verden. Men man kan ikke gjøre koblingen mellom at om Gud gjør et under så vil mennesker komme til tro. Den som ikke vil tro kan bortforklare et under også, og si at det var en illusjon (psykologisk), en tilfeldighet eller at det var fake (falskt).

Vi har gode grunner til å tro på Gud selv om vi ikke opplever et eneste synlig under. Man kan peke på andre saker, for eksempel at denne verden vitner om at Gud fins. Vi har historiske vitnesbyrd om det som har skjedd med Jesus, vi kan helt personlig ta imot Jesus i våre liv og erfare Jesus. Jeg kan ikke bygge opp et argument rundt kristen tro ut ifra at det skjer et under i dag uten at jeg har presentasjon av det som er gitt til alle – det som fins i skapelsen, virkeligheten, som vitner om Gud – og det som har skjedd i historien med Jesus fra Nasaret. Hans liv, hans død og oppstandelse – de undrene som er godt bekreftet. Vi trenger ikke noe mer. Det er det som ligger i det Jesus sier: «Du tror fordi du ser. Salige er de som ikke ser, men tror likevel ». Det Jesus sier til Tomas er at nå fins det tilstrekkelig med grunner til å tro selv om man ikke ser. En stor mengde mennesker har sett Jesus, pratet med ham, tatt på ham. Det trengs ikke flere synlige tegn på at han lever. Bevistyngden blir ikke større. Det er nærmere 600 personer som så Jesus etter at han stod opp igjen fra de døde. Om det blir 601 eller 602 så blir ikke beviset sterkere. Det er tilstrekkelig med folk. Derfor behøver ikke Jesus vise seg fysisk for flere mennesker slik at flere kan ta på ham fordi det er nok. Slik er det med den kristne troen. Det fins gode grunner til å tro – om Gud gjør et under eller ikke.

I kristne forsamlinger skal man salve og be for syke, og så er det opp til Gud å handle.