synd

Kan vi fortsatt tro på ´synd´?

Fra Veritaskonferansen 2017

 

‘Synd’ er et upopulært ord, selv om vi bare har vage ideer om hva det betyr. I kristen tro er ‘synd’ et helt sentralt begrep. Betyr det at kristen tro er avleggs? Eller har ‘synd’ noe viktig å lære oss i dag?

Tom Arne Møllerbråten arbeider på Sagavoll Folkehøgskole i Gvarv, hvor han underviser i kristen tro og tvil, troshistorie, bibelfag og det svært populære valgfaget apologetikk. Er også aktiv i konfirmantarbeid og leirarbeid. Har skrevet boken «Tro under tvil» (Verbum, 2015)

Her finner du pdf av powerpoint til podcasten.