synd

Kan vi fortsatt tro på ´synd´?

PODCAST: ‘Synd’ er et upopulært ord, selv om vi bare har vage ideer om hva det betyr. I kristen tro er ‘synd’ et helt sentralt begrep. Betyr det at kristen tro er avleggs? Hør Tom Arne Møllerbråten.

10 myter om helvete

PODCAST: Seminar med Tom Arne Møllerbråten om 10 myter om helvete. Fra Veritaskonferansen 2016.

Ti myter om tvil

PODCAST: Seminar med Tom Arne Møllerbråten, fra Veritaskonferansen 2016

Tro under tvil

Tom Arne Møllerbråten (298,-)
Møllerbråten tar opp ulike måter å tvile på og ulike sider ved det å være en kristen tviler. Hvis troen er sann, så må også den tåle å granskes.

Hvordan håndtere tvil?

FOREDRAG, Tom Arne Møllerbråten
Bør vi snakke om tvil eller bør vi holde den for oss selv så den ikke smitter andre? Noen eksempler på vanlige tvilstanker hos mange kristne. Foredragsholderen gir høsten 2015 ut boken Tro under tvil.