Good Wife

Kjærlighet er oppbrukt

Sitat:

– Kjærlighet er et ord som er så oppbrukt. Jeg skulle ønske det betydde noe.
(Sesong 6, episode 18.)

 

Tema: Kjærlighet, forpliktelse, offer, nåde

 

Bakgrunn:

The Good Wife er et amerikansk rettseriedrama som ble sendt på CBS fra 2009-2016, og som fremdeles finnes på Netflix. Serien dreier seg rundt Alicia Florrick, kona til statsadvokaten i Cook County, som ble tvunget til å gjenoppta advokatkarrieren etter at mannen ble involvert i en offentlig sex- og korrupsjonsskandale. TV-serien ble skapt av Robert og Michelle King, og har vunnet en rekke ulike priser.

I sesong seks tar Alicia selv opp kampen om statsadvokatembetet, og får innblikk i hvor tøft valgkamplivet er. Hennes privatliv har vært svært turbulent etter at hennes mann ble avslørt, og deres ekteskap er utelukkende en fasade. Men i et sjeldent stille øyeblikk kommer han henne til hjelp, og de reflekterer over hvordan de for en gangs skyld greier å omgås som normale personer som har glemt at de hater hverandre. Peters løfter om at han fremdeles elsker Alicia betyr lite for henne, for hun opplever at mennesker innerst inne elsker for sin egen del, elsker for å få noe ut av det.

 

Forslag:

Alicia og Peter Florrick er i en spesiell situasjon, i et skinnekteskap som bare eksisterer fordi det koster for mye for begges karriere å skilles. Men mange kan likevel kjenne seg igjen i Alicias hjertesukk: kjærligheten er innholdsløs. Selv etter flere år i fysisk separasjon kan Florrickparet finne sammen i fysisk tiltrekning – men det handler lite om kjærlighet. Drømmen om evig lykkelig er knust. Illusjonen om den man valgte er ødelagt.

Er det slik at kjærligheten tar slutt og går over? Er vår egenkjærlighet så sterk at vi til slutt alltid vil velge oss selv fremfor andre hvis det tjener oss best?

Alicias utsagn er uendelig sårt. Kjærligheten er avslørt. Den var bare tomme ord. Det var ingen handlinger bak.

Historien om Rut i Bibelen gir oss flere bilder på hva kjærlighet kan gjøre. Rut velger å følge sin svigermor til tross for at en slik reise kun har dårlige utsikter for hennes liv – hun velger et liv i fattigdom, som utstøttt, i livsfare og ensomhet. Boas på sin side trosser alle samfunnets forventninger, han gir en moabitt jobb og beskytter henne, og ender med å gifte seg med henne og dele alt han eier med henne. Ekteskap handler ikke om å finne noen man trives med eller ønsker å dele livet med i den settingen, det handler om å skaffe seg en familie som gir både en posisjon, trygghet og en etterslekt. Kjærlighet betydde for Rut å forplikte seg uten å ha noen forhåpninger om egen vinning.

I flere av sine bøker skriver forfatteren C. S. Lewis om ulike perspektiver på kjærlighet, om hvordan mennesker ofte blander attrå med kjærlighet, om hvordan kjærlighet både til Gud og til mennesker er en viljeshandling, om at kjærlighet i kristen forståelse ikke innebærer en følelse, men en vilje som vi naturlig har til oss selv, men som vi må lære å ha mot andre. Lewis er ganske klar på at kjærlighet har konsekvenser, slik som Alicia konstaterer.

 

«To love at all is to be vulnerable. Love anything, and your heart will certainly be wrung and possibly be broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give youe heart to no one, not even to an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries, avoid all entaglements; lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket – safe, dark, motionless, airless – it will change. It will not be broken; it will become unbreakable, impenetrable, irredeemable.» (The Four Loves).

 

Kjærlighet betyr noe. Men vår kjærlighet er tilsmusset, den er plaget av vår egoisme, den innebærer at vi må legge vår skjøre tillit i feilbarlige menneskers hender.

C.S. Lewis brukte også mye plass på å skrive om Guds kjærlighet til oss, hvor gjennomgripende og ufeilbarlig den er. Gud elsker oss, ikke fordi vi er elskverdige, men fordi Han er kjærlighet, ikke fordi han behøver å motta, men fordi Han elsker å gi, skriver Lewis et av sine brev, og er enda tydeligere i Miracles:

 

«Christ did not die for men because they were intrisically worth dying for, but because He is intrinsically love, and therefore loves infinitely.»

 

Så kan det hende at vi må be vår Gud om hjelp til å elske når det oppleves som om hele verbet er brukt opp. Det kan hende at vi må be om hjelp til å elske når kjærlighet ikke synes å innebære vinning for oss. Og det kan hende vi må be om hjelp til å forstå hva Guds kjærlighet til oss betyr.

 

Bibelvers:

1 Joh 3,16-18 Hvordan kan vi vite hva kjærlighet er?

Luk 6,35 Om å elske sine fiender

Rom 13,10 Kjærligheten er oppfyllelsen av loven

1 Kor 13,4-8 Kjærligheten tar aldri slutt

Ordsp 10,12 Kjærligheten skjuler synder

5 Mos 10,12-21 Hvorfor skal vi elske Gud?