Toy Story 4 aktualisering Gabby Gabby

– Jeg vil gjøre alt for å bli elsket som deg


Sitat:
– Jeg vil gjøre alt for å bli elsket som deg

(I’d give anything to be loved the way you have.)


Tema:
Fellesskap, anerkjennelse, kjærlighet, tilhørighet, bekreftelse, tilgivelse, nåde


Les gjerne om hvorfor og hvordan bruke aktualiseringer i undervisning. Denne aktualiseringen kan brukes til alle aldersgrupper, men språk og nivå må tilpasses målgruppen.


Bakgrunn


Toy Story 4 er oppfølgeren til den ufattelig populære Toy Story-trilogien, og kom ti år etter den tredje filmen. I Toy Story-universet våkner lekene til liv når menneskene ikke ser. Hver eneste leke har sin personlighet og sin oppgave i gjengen, og de finner mening i å være til glede for sin eier. 

Toy Story 4 har lekenes første eier Andy blitt voksen og flyttet ut, og de har fått et nytt bosted hos den lille jenta Bonnie. Det er en stor overgang for dem, for Bonnie har andre favoritter enn Andy hadde. Særlig for Woody, Andys elskede cowboydukke, er dette vanskelig. Hva skal han nå gjøre? 

Bonnie tar dem alle med på en campingtur. Etter en dramatisk hendelse ender Woody i en antikvitetsbutikk, der han blir hardt presset av den egoistiske dukken Gabby Gabby. I årevis har hun stått til salgs i hyllene, men har alltid blitt valgt bort. Ingen barn vil ha gamle dukker, og Gabby Gabby er bitter. Hva skal til for at også hun skal få oppleve å være ønsket? 

Når Woody forteller om følelsen av å høre til et sted, å være regnet med, dukker den sårbare Gabby Gabby frem. Hun vil virkelig gjøre alt for å bli elsket slik. Men i stedet for å elske andre først, velger hun å bruke albuene for å komme seg frem i verden. Forslag


Sitatet kan brukes til å snakke om hvorfor vi alle har et behov for å bli sett, anerkjent og elsket. 

Pastor Jeremy Linneman peker på at Bibelen sier at vi tilhører Gud og hans familie. Linneman forklarer at dette vises på tre måter: 

1. Vi hører til Gud – Fader, Sønn og Hellig Ånd. 

Små barn hører Jesus til (Matt 19,14). Dem som tjener fattige og utenforstående i Jesu navn tilhører ham (Mark 9,41). Kirken er bruden som tilhører brudgommen, Jesus (Joh 3,29). Jesus døde slik at vi ikke lenger tilhører oss selv, men Gud (Rom 7,4). Enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. (Rom 14,8). 

2. Vi hører ikke lenger til oss selv eller til verden

Disiplene tilhører Jesus, ikke verden (Joh 15,19). Vi hører ikke lenger til i mørket, vi hører til lyset (1 Tess 5,5, 8). 

3. Vi tilhører hverandre i kirken.

Til og med Gud kaller et liv uten noen å være sammen med for «ikke godt» (1 Mos 2,18). I Kristus utgjør vi en kropp og hvert medlem tilhører alle de andre (Rom 12,5). Å tilhøre Gud betyr å tilhøre hans familie, hans kirke. 

Når vi tilhører Kristus, kan vi bli det vi var ment å være: barn av Gud. Gud kjenner oss slik som vi er, men elsker oss likevel. Vi trenger ikke gjøre som Gabby Gabby tror, å fikse på oss selv for å øke våre sjanser. Tim Keller sier det slik: 

“To be loved but not known is comforting but superficial. To be known and not loved is our greatest fear. But to be fully known and truly loved is, well, a lot like being loved by God. It is what we need more than anything. It liberates us from pretense, humbles us out of our self-righteousness, and fortifies us for any difficulty life can throw at us.”


Illustrasjonen gir også mulighet til å snakke om ensomhet. 

Midt i en verden der vi har bedre muligheter til å møtes enn noen gang, sier stadig flere at de er ensomme. Det er en smertefull følelse, men den er ikke ny. David sier i Salme 25 at han er ensom og hjelpeløs. Men i Salme 68,7 ser vi at Gud bryr seg om den som er alene og har et hjerte for de ensomme: Gud lar ensomme finne et hjem.

Gabby Gabby føler seg ensom. Men hun ser ikke hva hun alt har, og hun bruker lengselen som forklaring på hvorfor hun er slem. I filmen ender det med at hun finner et etterlengtet hjem. Alle unner henne det, men det er verd å stanse opp litt ved at hun tråkket på andre og aldri ba om tilgivelse eller tok et oppgjør med det hun gjorde. Blir en ny eier belønningen for å oppføre seg dårlig?

Sitatet kan også brukes til å snakke om ufortjent kjærlighet. Gabby Gabby vil virkelig gjøre alt for å bli elsket. Hun utnytter og presser andre, ikke minst de andre dukkene i antikvitetsbutikken som hun har brukt som vaktposter i årevis. Kjærlighet vist i praksis vil ofte skape mer kjærlighet. Samtidig er det ikke alltid automatisk slik, noen ganger blir vi møtt med skepsis, motstand eller utakknemlighet. Men Gud ber oss likevel om å elske vår neste – enten det er fortjent eller ikke. Jesus sier at vi til og med skal elske vår fiende. Det gjør Woody. Gabby Gabby blir møtt av nåde, både av Woody og av de andre lekene. Bibelvers

1 Mos 2,18 (Det er ikke godt for mennesket å være alene)

Jes 53,3 (Han var foraktet og forlatt)

Sal 23,4 (Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, er du med meg)

Sal 68,6 (Gud er forløses far og enkers forsvarer)

Ordsp 18,24 (En sann venn er mer trofast enn en bror)

Mark 15,34 (Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg)

1 Kor 13,5 (Kjærligheten søker ikke sitt eget)

1 Joh 3,1 (Vi får kalles Guds barn)