vitenskap

Gud og vitenskap

– Kan jeg tro både på Gud og vitenskap? Spørsmålet oppleves utfordrende både for unge og eldre. For hvor ofte settes ikke Gud og vitenskap opp mot hverandre i offentlig debatt og i personlige samtaler? Når tematikken «Finnes Gud?» tas opp i den nylig utgitte boka Grill en kristen, hører dette spørsmålet utvilsomt med.

Langt mindre enn i boka, kan det her gis uttømmende svar. Men jeg svarer med frimodighet ja på spørsmålet, og inviterer til en kort refleksjon. I spørsmålet hører vi to ting. For det første: Både i forhold til Gud og til vitenskap må tro – forstått som tillit – være med. Alt vitenskapelig arbeid forutsetter altså tro! Uten tillit til materiale og metode, kommer en ingen vei.

For det andre: Det kan høres ut som om det er mulig for vitenskapen å utelukke Gud. Men når vitenskapen forklarer hvordan verden fungerer, så utelukker ikke det en skaper av disse funksjonene.

Det er altså ingen motsetning mellom å ha tillit til vitenskap og samtidig tro at det finnes en Skaper. Tvert imot: det gir best mening, noe også en ateistisk filosof som Antony Flew (d. 2010) oppdaget. Som mange andre endret han ståsted, og skrev boka There is a God.

Drivkraften for mange av den moderne vitenskapens grunnleggere var da også «å tenke Guds tanker etter ham».  Kun Gud er verd vår dypeste tillit!

 

Andakten er en del av en andaktsrekke publisert i avisen Fædrelandsvennen, og tar utgangspunkt i den nylig utgitte boken «Grill en kristen». Her forsøker 20 ulike personer å gi svar på  20 utfordrende spørsmål til kristen tro.