forsoning

Korte svar: Hva betyr det å være Guds ambassadør?

Av Ramez AtallahRamez Atallah ble født i Kairo, Egypt. Han emigrerte til Canada med sin familie da han var 16, og ble kjent med Herren gjennom en lokal kirke i Montreal. Fra 1972 til 1980 utviklet og ledet han tjenesten i Groupes Bibliques Universitaires du Quebec. Han returnerte til Egypt med sin kone og to barn i 1980. Der ble han regionleder for Midt-Østen for IFES (den internasjonale lagsbevegelsen). I 2006 ble han Program Chairman for Lausanne III Cape Town-kongressen, og var styremedlem i Lausannebevegelsen til 2015. Siden 1990 har han vært generalsekretær i det egyptiske Bibelselskapet.I dette konkrete kapittelet, 2 Kor 5, fokuserer Paulus på at forsoning virkelig er sentrum i budskapet vi skal kommunisere. En av tingene han nevner er at vi er ambassadører (utsendinger, Bibelen 2011) for Kristus. 

En ambassadør representerer sitt land. Når han sier noe, er det alltid på vegne av sitt land. Han må være svært nøye med hva han sier siden han representerer landet. Han kan ikke si noe uoffisielt, han representerer alltid. 

Det Paulus sier, er at når vi snakker, er det som om Gud snakker sammen med oss om forsoning. På sett og vis er vår tale på vegne av Gud som hans ambassadører. Det er et stort og fantastisk ansvar. Det kan være tungt. Men det er også et privilegium å vite at vi ikke snakker fra egen autoritet. Det er ikke jeg som ber deg om å akseptere min religion eller mine ideer. Det er jeg som forteller deg at jeg representerer kongenes konge og herrenes herre, skaperen av universet. Og han ber deg, gjennom meg, til å gjøre dette. 

Det er et stort ansvar og et stort privilegium, og det er makt i Den hellige ånd. Den hellige ånd tar våre ord og anvender dem inn i deres liv og hjerter og tanker.  
Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.For et dypdykk i hva forsoningen innebærer, hør gjerne Rolf Kjøde fra Veritaskonferansen 2018: