Bibelavskrift

Korte svar: Hvordan bevarer Gud sitt ord for sitt formål?

Korte svar Peter J WilliamsAv Peter J. Williams


Peter J. Williams er rektor og daglig leder ved Tyndale House, Cambridge. Han tok sin MA, Phil og PhD ved Cambridge University,  i studier av gamle språk som er knyttet til Bibelen. Siden har han undervist i hebraisk og arameisk samt Det gamle testamentet. Peter J. Williams er også medlem av oversettelseskomiteen av den engelske Bibelversjonen English Standard Version.  

 

 

Gud garanterer ikke at Han skal gi Bibelen til alle generasjoner og alle nasjoner. Det er mange deler av kloden som fremdeles ikke har Bibelen på sitt eget språk. Men har han har befalt sitt folk å gå ut og gi Skriften til folk. Derfor er det viktig å støtte Bibeloversettelse.

Men det hele avhenger av at Gud har gjort det slik at mennesker gjennom tidene har kopiert Bibelen svært nøye. Nå drar vi fordelene av dette, at mennesker har arbeidet hardt og til og med gitt sitt liv for å kopiere Skriften nøye.

Mange jødiske skribenter har kopiert Det gamle testamentet, kristne skribenter har kopiert Det nye testamentet, og vi nyter godt av deres arbeid.

 


Se også video:

 

Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

 

Se gjerne flere Korte svar her

 


 

Stefan Gustavsson ser på om tekstene er blitt forandret i løpet av historien: