bibelstudie
The hands of a couple are highlighted as they study the Holy Bible together - focus point on the woman's foreground hand.

Korte svar – Hvordan kan du dele det du finner i Bibelen med andre?

Av Peter MeadPeter Mead er daglig leder i Cor Deo, et program for evangeliseringstrening i Chippenham, England. Han underviser ved Union School of Theology og er i lederskapet i menigheten Trinity Chippenham. Peter Mead har skrevet flere bøker og driver bloggen BiblicalPreaching.
Jeg tror at i Vesten, i den evangelikale kirken, har vi på et eller annet vis fått det for oss at min tid med Bibelen er noe jeg gjør alene, en soloøvelse. Vi må ha den stille tiden til andakt. Det er en god ting. Men faktisk skjer det aldri i ensomhet. Gud er involvert. 

Så jeg vil for det første si at vi må komme inn i vanen med å dele det vi opplever når vi leser med Ham. Det kan være gjennom bønn, lovsang, skrive dagbok eller en annen form for respons, men det handler om å dele umiddelbart med Herren. «Takk for det jeg har lest, det har virkelig utfordret meg sånn og slik…». Det er en pågående samtale. 

Denne samtalen kan forflytte seg. Enten til talerstolen, gjennom undervisning, disippelgjøring eller samtaler, men også i mer uformelle settinger. Det vil sannsynligvis være en sunn ting for oss alle, selv om vi aldri taler eller om vi så bare skal dele med en gruppe en sjelden gang, å komme inn i en vane der vi daglig deler det vi blir velsignet med fra Skriften. Det kan være en tekstmelding som «Hei, jeg leste dette, det var til stor oppmuntring og jeg tenkte på deg». Det kan være i en samtale med dine barn, din ektefelle eller en venn. 

Man kan også formalisere det noe. Man kan bli enige med noen om å lese Bibelen sammen. Hver enkelt leser hos seg selv, men møtes for å dele høydepunkter fra det som ble lest. Det er en nydelig måte å disippelgjøre mennesker på. 

La oss daglig lete etter måter å dele på. Det er nemlig Guds natur. Han gir til oss så det kan renne over fra oss til andre. Og når det renner over fra oss til andre, blir vi samtidig velsignet i prosessen.   

Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.