Kvinnelig taler talens formål

Korte svar – hva er en kristen formidlers viktigste oppgave?

Av Peter Mead


Peter Mead er daglig leder i Cor Deo, et program for evangeliseringstrening i Chippenham, England. Han underviser ved Union School of Theology og er i lederskapet i menigheten Trinity Chippenham. Peter Mead har skrevet flere bøker og driver bloggen BiblicalPreaching.
Den viktigste oppgaven for en kristen formidler er å introdusere mennesker for Jesus. 

Jeg tror at vi kan velge alternativer som er noe dårligere og svakere. Det første er at vi kan lett tenke at vår jobb er å undervise. Det kan være å gi undervisning i bibelstudier eller i teologi. Det er kanskje ekstra fort gjort å tenke slik dersom man har bakgrunn fra en bibelskolesetting. Da har man lett for å ville gjenta opplegget i andre omgivelser, som å være en pastor i en menighet der forsamlingen blir hans teologiklasse. Det er svært fort gjort å gå den veien, men det fungerer ikke særlig bra. Det er et dårligere mål. 

Det finnes selvsagt undervisningsaspekter ved det vi gjør, men vi har et langt større mål enn å bare utdanne mennesker om meningen i teksten eller om livet eller lignende. Vi vil vise mennesker til Jesus. Det er vår jobb, vi er ambassadører og representerer Ham. 

En annen måte vi kan bomme på er å tenke at det er opp til oss å utøve press: å være sersjantmajoren som forteller folk hvordan de skal handle, å vri armen på folk og skape en konformitet i forhold til kristen moral. Igjen, det kan hende at det har sin plass, men jeg er ikke sikker på at det er særlig effektivt dersom vi vil se at liv forandres. Det vil skje fra innsiden og ut når mennesker møter Kristus, når de blir kallet av Ånden til å bli kjent med Faderen gjennom Sønnen. Det er gjennom den relasjonen at forvandlingen skjer. Da vil de finne at de selv ønsker å leve hellige liv. 

Vi kan veilede og guide, men dersom vårt fremste mål er å få folk til å oppføre seg, kommer det ikke til å fungere. Dersom vårt fremste mål er å undervise, kommer det til å komme til kort i forhold til vårt kall. Vårt kall er å si «vet du hva, vi kan kjenne Gud gjennom hans sønn. La meg introdusere deg for ham». 

Samme hvor vi er i Bibelen handler det alltid om Gud. Vi ønsker at mennesker skal se det, ikke bare moralske leksjoner eller hva vi kan få ut av fortellingen. Det handler alltid om at Gud er involvert. Menneskene i historiene responderer positivt eller negativt. Så når vi presenterer skriftene, viser vi ikke menneskene til seg selv, men til Gud. Det er alltid det store utfordringen når jeg har talt: Går menneskene herfra og tenker på seg selv, eller går de herfra og tenker på Gud. Dersom de tenker på seg selv, har jeg feilet, fordi Han er langt bedre. Han er langt større. Han er den som vi får lov til å representere. Så det viktigste målet må være å introdusere mennesker for Kristus. Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.