Frykt fører til stillhet

Korte svar: Hvordan kan vår frykt påvirke vårt kristne liv og tjeneste?

Av Avi Snyder

Avi Snyder

Avi Snyder bor i Budapest og er europeisk leder for Jews for Jesus, en internasjonal misjonsorganisasjon som arbeider med å forkynne evangeliet til det jødiske folk. Avi vokste opp i et jødisk hjem i New York og tok i mot Jesus i 1977 ved hjelp av en Jews for Jesustraktat og kristne venners vitnesbyrd. Han har en master i missiologi fra Fuller Theological Seminary, og har arbeidet for Jews for Jesus siden 1978. Vår frykt kan ha en svært viktig negativ virkning på vårt liv som kristen og på vår tjeneste. Jeg vil nevne to.

Nummer en: Det kan føre til at vi blir stille. Stillhet er ulydighet. Det er helt klart en negativ innvirkning på våre liv og vår tjeneste. For å rettferdiggjøre vår stillhet, kan vi gå i fellen vi kaller teologisk kompromiss. Jeg skal gi et eksempel:

I noen kristne kretser, blant kristne som vil definere seg som teologisk konservative, vil de likevel si at Gud har en annen frelsesplan for det jødiske folk. Det stammer fra et ønske om å rettferdiggjøre det faktum at de har vært stille om grunnen til å bringe evangeliet til mitt folk.

Men en gang du sier at Gud har en egen måte å frelse en gruppe mennesker på, må du til slutt si at Gud har en separat frelsesplan for alle mennesker.

Poenget er at frykt har ført til et teologisk kompromiss som til syvende og sist er dødelig.Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

Se gjerne flere Korte svar her