manuskript

Korte svar: Hvordan kan vi ha tillit til den bibelske teksten til tross for forskjeller i manuskriptene?

Dirk JongkindAv Dirk Jongkind


Dirk Jongkind er fra Nederland og har en PhD fra Cambridge. Han er spesialist i den greske teksten av Bibelen og den gresk-romerske bakgrunnen for Apostlenes gjerninger og brevene. Jongkind arbeider i dag blant annet som Research Fellow i Det nye testamentets tekst og språk ved Tyndale House og underviser ved Universitetet i Cambridge.


 

 

Vi kan ha tillit til den bibelske teksten selv om det finnes ulikheter mellom de forskjellige manuskriptene. Det er flere måter å forklare dette på.

Først: dersom du har et stort stykke vevd stoff, et par meter bredt og to meter høyt, vil bildet som kommer frem bestå av summen av mange tusen individuelle tråder. Selv om du tar bort noen av enkelttrådene, vil bildet fremstå som intakt.

Vi kan bruke en annen analogi: si at du ser på Google Earth på din skjerm og er så langt ute som 10 kilometer, og så tar et skjermbilde. Du vil oppdage at du ikke kan zoome inn på bildet uten at det blir svært pikselert. Du kan ikke komme nær på de mindre detaljene. Men de viktige konturene i landet – hvor byene er, hvor veiene går -, er ikke oppe til diskusjon. Slik fungerer også ulikhetene mellom manuskriptene i Bibelen. Ulikheten blir viktige når du begynner å zoome inn.

Enkelte ganger gjør slike ulikheter mellom manuskriptene at vi ikke kan zoome inn fullt så langt som vi kunne ønsket oss. Men for de fleste praktiske formål er det teksten sier oss likevel klart. En tekstlig variasjon kan ha påvirkning på hvordan man eksegerer et spesielt vers. Men hvis vi ser på påvirkningen av en tekstlig variasjon i for eksempel en hel paragraf, blir effekten langt mindre. Ser du på effekten av en tekstlig variasjon i et helt kapittel, er den ofte nesten ikke mulig å legge merke til.

Slik fungerer kommunikasjon; det er alle mulige tråder som samhandler med hverandre. I de fleste samtalene vi har, som for eksempel i en travel restaurant, kan vi gå glipp av enkelte av ordene til den vi snakker med og fremdeles ha en ordentlig konversasjon. Hvorfor? Fordi vi fyller inn de tomme feltene. Den kommunikative verdien blir ikke påvirket av tanken om at vi mangler noen ord.

Så: kan vi ha tillit til teksten i Det nye testamentet? Ja. En av grunnene er at følgene av en enkelt tekstlig variasjon er i gjennomsnitt ikke så stor. Den andre er at på grunn av mengden bevis vi har, kan vi se hvilke feil som er blitt gjort. Dersom du kan forklare feilen, vet du hva utgangspunktet var. Derfor kan vi stole på teksten.

 

 

Se gjerne flere Korte svar her

 


Se også video:

Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

 

VIDEO: Har ikke nytestamentet blitt forandret opp gjennom historien? Og hva skjedde egentlig på kirkemøtet i Nikea?