offentlig
William Wilberforce, kristen politiker som avskaffet slaveriet i Storbritannia.

Korte svar: Hvorfor er det viktig at kristne deltar på den offentlige arenaen?

Av Nola Leach


Nola Leach er konsernsjef i CARE (Christian Action Research and Education), en av Europas ledende kristne veldedighetsorganisasjoner. CARE tilbyr ressurser og hjelp til å gi en kristen innsikt og erfaring i saker som handler om offentlig politikk og praktiske omsorgsinitiativ. Som sjef for PR-teamet leder Nola kampanjer på emner som menneskehandel, nettporno og livets verdi fra begynnelsen til en naturlig slutt.Jeg tror det er svært viktig at kristne engasjerer seg på den offentlige arenaen. Selvsagt er vår hovedprioritet å føre mennesker til Jesus. Men gjennom hele skriften finnes det et mandat for kristne til å påvirke samfunnet der vi bor. Vi er kalt til å gjøre det. I 1 Mosebok sa Gud faktisk «styr over verden med meg og for meg.». Det er et enormt privilegium, men det er faktisk det han sier. 

Jeg tror det er veldig viktig at vi ser på det faktum at vår Gud er rettferdighetens og rettmessighetens Gud, han bryr seg om dem som er i nød. Derfor må også vi bry oss om dem. Vi kan se på eksempelet Jesus gav, han gikk rundt og gjorde godt. Hele Bibelen er full av eksempler på kristne som tjente sine fellesskap, arbeidet for byens beste, som Jeremia sa. Det er så viktig.  
Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.


Hva gjør egentlig kristen tro med menneskers sosiale engasjement? Les Peter S. Williams svar.