Vårt overnaturlige univers. Om den finstemte astronomien


Fra Veritaskonferansen 2018

Astronomien viser oss at universet ikke bare er ufattelig stort og gammelt, men også at dets tilblivelse er høyst usannsynlig, statistisk sett. Vårt univers er avhengig av en fininnstilling av en rekke fysiske konstanter, og synes å peke utover seg selv, mot en Skaper.

Steinar Thorvaldsen er professor på Universitetet i Tromsø og NLA. Er engasjert av Intelligent Design-teori og aktiv i Origo. Han har i mange år vært leder av Tromsø astronomiforening, og har også vært med å formidle viktige astronomiske begivenheter gjennom NRK og TV2.Klikk her for flere ressurser fra Veritaskonferansen 2018


Les gjerne Bjørn Are Davidsen om ulike gudsargumenter ut fra universets fininnstilling