historisitet

Korte svar: Hvorfor og hvordan kan kristne underminere Bibelens historiske verdi?

Korte svar Peter J WilliamsAv Peter J. Williams


Peter J. Williams er rektor og daglig leder ved Tyndale House, Cambridge. Han tok sin MA, Phil og PhD ved Cambridge University,  i studier av gamle språk som er knyttet til Bibelen. Siden har han undervist i hebraisk og arameisk samt Det gamle testamentet. Peter J. Williams er også medlem av oversettelseskomiteen av den engelske Bibelversjonen English Standard Version.  


 

 

Noen ganger kan mennesker ser på Bibelen som om det er en bok med fine historier, moralske historier som vi kan lære mye av. De tenker dette ikke skjedde i den virkelig verden. Det finnes på den ene siden virkelige hendelser som skjer i den virkelige verden som man kan lese om i nyheter og se på TV, og på den andre siden ”bibelverdenhendelser”.

Mennesker har en tendens til å glemme at Bibelen handler om virkelige land og virkelige mennesker. Da Gud presenterte seg, sa han ”Jeg er Abrahams, Isaks og Jakob”. Du må tro at disse menneskene er virkelige, for Gud gav seg selv navn etter dem.

Det er svært viktig å behandle Bibelen som noe langt mer enn bare en bok med fine historier. Det er virkelig historie.


Se også video:

 

Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

 

Se gjerne flere Korte svar her

 


 

Les gjerne også Stefan Gustavsson om hva det betyr at Bibelen er Guds ord.