Korte svar: Hvorfor skal kristne alltid være klare til å svare på spørsmål?

Av Stefan Gustavsson


Stefan Gustavsson er leder for Apologia – Centrum för kristen apologetik i Sverige. Han var tidligere generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen, og er medlem i styringsgruppen i European Leadership Forum. Han reiser mye i forbindelse med apologetisk undervisning og trening, og deltar ofte i offentlige debatter.  Jeg mener at det er viktig at kristne er klare til å svare på spørsmål, av mange grunner. 

Aller først fordi vi er mennesker. Vi er interessert i livet og i de store temaene. Vi har blitt gitt en hjerne, og jeg synes vi skal bruke den. Det er ganske merkelig dersom mennesker har en dyp overbevisning og en sterk tro, men ikke er åpne for å diskutere den eller svare på spørsmål om det som er den drivende kraften i deres liv. 

Vi kan se at Det nye testamentet igjen og igjen oppmuntrer oss til å være åpne med vår tro og også til å svare på spørsmål. I Kolosserbrevet kapittel 4 sier Paulus at vi skal være vennlige, og alltid klare til å snakke med mennesker. Vi skal til og med ha salt i vår kommunikasjon, og være modige. Vi skal også alltid være klare til å svare. Vi har altså et bibelsk mandat til å utvikle våre ferdigheter i å samtale og å svare på alle spørsmålene som naturlig kommer dersom folk hører at vi er kristne og vil følge Jesus.  Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

Se gjerne flere Korte svar her