Korte svar: Hvorfor tillot Gud tekstlige varianter i bibelske manuskripter?

Av Dirk Jongkindøyenvitner

Dirk Jongkind er fra Nederland og har en PhD fra Cambridge. Han er spesialist i den greske teksten av Bibelen og den gresk-romerske bakgrunnen for Apostlenes gjerninger og brevene. Jongkind arbeider i dag blant annet som Research Fellow i Det nye testamentets tekst og språk ved Tyndale House og underviser ved Universitetet i Cambridge.Det kan hende du undres over hvorfor Gud tillot at det forekom varianter av manuskripter fra Det nye testamentet. I noen tilfeller gjelder det også manuskripter fra Det gamle testamentet. Hvorfor bevarte ikke Gud sitt ord uten feil? Eller som noen har sagt, dersom Gud inspirerte sitt ord, hvorfor bevarte han det ikke – punktum?

Først av alt: «Hvorfor»-spørsmål, eller «hvorfor gjorde Gud» er alltid vanskelige dersom Gud ikke gir et klart svar. Dersom Gud ikke gir et klart svar, må man akseptere fakta slik som de er og gå ut fra at av en eller annen grunn må dette være den beste situasjonen. Men vi kan dykke litt dypere ned i spørsmålet ved å se på hva Gud har gjort. Vi må telle våre velsignelser for øyeblikket:

  • Vi kjenner relativt godt til hva alle kapittel i Bibelen handler om.
  • Vi kjenner relativt godt til hvilke ord som ble brukt på de originale språkene.
  • Vi kjenner relativt godt til hva det generelle budskapet er og hva det spesielle budskapet er i hver eneste bok, hvert avsnitt og hver setning. Faktisk er vi i den situasjonen at vi ofte kan diskutere spesielle utfordringer i forhold til staving.

Så ja, på den ene siden har vi tekstlige varianter. Men på den andre siden kan vi også samtidig studere små detaljer.

Les gjerne også Jongkinds svar på hvordan vi kan ha tillit til den bibelske teksten til tross for disse variasjonene.

Men det som har skjedd er at når kirken etter Det nye testamentets oppstod, bestemte Gud at det ikke lenger skulle finnes et sentralisert tempel. Hvorfor ikke? Fordi kirken som Jesu kropp ville være tempelet. Hva er noen av effektene av at tempelet ikke lenger er fysisk på jorden, men at den verdensvide kirken selv er tempelet? Vel, en av effektene er at det ikke lenger finnes en sentral autoritet. Det finnes ikke et enhetlig senter som kan diktere eller vokte eller ta vare på en autoritativ kopi av Det nye testamentet. Det var en del av Guds guddommelige plan for hvordan kirken skulle fungere.

Det fikk noen konsekvenser. En av dem var at overføringen av Guds ord ikke lenger ville være sentralisert slik det var i Det gamle testamentets dager. Dette samtidig med at det var en tid der kristendommen spredte seg svært raskt, i en tid der det var forfølgelse av kristne, skrifter måtte enkelte ganger bli kopiert fort eller bli gjemt eller noen ganger brent. I de dagene, på grunn av situasjonen, ble kopifeil gjort.

Se gjerne flere Korte svar her


Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.