menneskelig verdi

Korte svar: Kan menneskelig liv ha egenverdi dersom Gud ikke eksisterer?

Av Richard Weikart


Richard Weikart er professor i moderne europeisk historie ved California State University og Senior Fellow ved Discovery Institute’s Center for Science and Culture. Han har skrevet seks bøker, blant annet The Death of Humanity: And the Case for Life and Hitler’s Religion. Han har også utgitt mye materiale om evolusjonær etikk, rasehygiene, sosial Darwinisme, eutanasi og rasebiologi.
Det jøde-kristne livssynet gir oss en grunn for at menneskelig liv har verdi. Men dersom du ikke tror at det finnes en Gud, finnes det egentlig ingen grunn til å tro at menneskelig liv har verdi. Mange vitenskapsfolk og filosofer i dag tenker at mennesket simpelthen er et produkt av tilfeldige prosesser som har pågått i milliarder av år. Når vi ser på menneskeheten på den måten, er vi bare en kosmisk tilfeldighet, eller produktet av millioner av kosmiske tilfeldige muteringer eller uhell.

Hvis det er tilfelle, vil ikke våre kjemikalier eller hvordan våre kropper er konfigurert ha noe mer verdi enn hvilke som helst andre kjemiske konfigurasjoner som finnes i universet. Det finnes ikke noe personlig, det eksisterer ingen hjerne bak det hele, det finnes ingen hensikt. Mange sekulære filosofer sier dette rett frem. Jerry Coyne, en fremtredende evolusjonsbiolog fra Chigago sier at vi ikke har større verdi enn et ekorn eller en armadillo (beltedyr). 

Derfor har ikke sekulære filosofer noe grunnlag for å si at mennesket har verdi. Likevel vil jeg hevde at flere av dem, på tross av det de sier, forstår at menneskelig liv har verdi. Det viser seg gjennom deres dagligliv, i måten de behandler andre på, og noen ganger faktisk også i deres politiske syn.Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.


Hvem er jeg, når jeg ikke lenger kan finne min verdi i min prestasjon? Les aktualisering med sitat av tidligere toppidrettsutøver Kari Flottorp Lingsom.