utfordring kommunikasjon

Korte svar: Noen kulturelle grunner til at mennesker avviser evangeliet

Foto: sebts.edu

Bruce Little er president i Forum for Christian Thought, og var fra 2001-2018 seniorprofessor i filosofi ved Southeastern Baptist Theological Seminary. Han leder «the Francis A. Schaeffer Collection». Little har også gitt ut flere bøker, samt bidratt til eller redigert flere. 


 

 

 

 

Det er mange grunner til at mennesker i Vesten avviser evangeliet, langt flere enn jeg kan nevne. Jeg vil peke på noen elementenr som i dag er viktige.

Den første er den vi kan kalle teologisk: korsets skandale. Det er det faktum at mennesket er en synder, at mennesker foretrekker mørke i stedet for lys. Vi må aldri glemme at dette er det teologiske svaret på menneskehetens dilemma, og vi må være klar over dette når vi snakker med mennesker.

Hvis man skal peke på kulturelle grunner, er en av dem den som er skapt av den digitale verden. Det er egentlig ikke en grunn, det er mer en tilstand Ikke alle vil være enige i at den digitale verden eller sosiale medier nødvendigvis er en negativ ting. Jeg sier ikke at det bare er negativt, men at det har gjort det vanskelig for oss å kommunisere evangeliet om Jesus Kristus.

Mange har skrevet bøker om dette, men en som utmerker seg, er Sherry Turkles bok Reclaiming Conversation. Den digitale tidsalder, og særlig sosiale medier, har isolert menneskeheten. Vi har mistet vår evne til å kommunisere, og til å kommunisere bra. Derfor er samtale vanskelig. Og her er vi, som deler et historisk budskap som er logisk fordi det har en tankeprogresjon: Menneskets fall, menneskets synd, menneskets behov for en frelser, Kristus som vår frelser. Det er en logisk flyt i dette budskapet. Dersom mennesker har mistet evnen til å følge en logisk konversasjon, blir det vanskelig for oss å dele budskapet om Kristus.

Vi må innse at det er så mange studier som viser at vårt vokabular blir begrenset. Vi forholder oss til tweets med begrensede antall tegn og så videre. Det gjør at til og med kommunikasjonsprosessen er vanskelig, og da har vi fortsatt ikke sagt noe om menneskehetens falne åndelige tilstand. Vi har sett på hva som skjer på en større kulturelt plan; isolasjon og mangel på kommunikasjonsferdigheter gjør det ganske vanskelig for oss.

 

Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

 

Se gjerne flere Korte svar her