My sister´s keeper

My Sister’s Keeper samtaleguideMerknad: Denne studieguiden er basert på boken, ikke på filmen

Av Louise Crook


Oppsummering


Anna Fitzgerald har vært inn og ut av sykehus siden hun ble født. Hun har gått gjennom mange prosedyrer og operasjoner. Men hun er ikke syk, det er det hennes søster Kate som er. Kate har kjempet mot lekukemi siden hun var to år gammel. Anna ble unnfanget ved hjelp av prøverør slik at hun kunne være en perfekt donor for Kate; hun er et genetisk utvalgt barn.

Kate er nå 16 år gammel, og all behandlingen hun har fått har fått nyrene til å svikte. Anna er tretten, og Kate er hennes beste venn. Å ha en søster som hele tiden er inn og ut av sykehuset har gjort det vanskelig for Anna å få venner, så hun holder seg tett til familien. Men hun er skikkelig lei av å ikke bli lagt merke til – Kate er alltid sentrum for oppmerksomheten. Anna og den eldre broren Jesse, som har seriøse atferdsproblemer, føler seg oversett. Anna ønsker desperat å bli elsket og regnet med, men hun ønsker også å være i stand til å ta sine egne avgjørelser. Hun ønsker ikke lenger å være medisinsk donor, en person som bare har verdi i å gjøre søsteren bedre. Hun går til det drastiske steget å søke om medisinsk uavhengighet fra sine foreldre, så bare hun selv kan bestemme hva som skal skje med kroppen sin. Hun befaler Campbell Alexander, en advokat med sine egne kamper, om å kjempe hennes sak. My Sister’s Keeper er en tankevekkende roman fylt med dypsindige moralske valg og hjertesorg.

Bakgrunn

Jodi Picoult vokste opp i Nesconset, New York, og tok utdanning både ved Princeton og Harvard. 38 år gammel har hun alt skrevet 11 romaner, inkludert Songs of the Humpback Whale (1992), Mercy (1996), Keeping Faith (1999), og den siste, Vanishing Acts (2005). Hun er gift og har tre barn.

Picoult har blitt ekstremt populær i USA siden den første romanen nådde bokhyllene i 1992. Hennes suksess i England har gått mye saktere, og det var ikke før My Sister’s Keeper ble valgt som en av Richard og Judys Best Reads (engelsk bokklubb) at hun ble en velkjent forfatter på denne siden av Atlanterhavet.

Picoult har forklart hva som inspirerte henne til å takle dette vanskelige temaet:Jeg hadde jobbet med en foregående bok, Second Glance, som delvis handlet om «the Vermont Eugenics project» (forskere i Vermont, USA, jobbet i 1920-30-årene med en rasehygienisk plan for å renske opp i raseblandingen), og i hovedsak om en periode av historien i USA der vi fusket med rasehygiene, slik som nazistene. Etter hvert som jeg studerte temaet, dukket hele tiden opp en historie om et amerikansk par som hadde unnfanget et barn som benmargsdonor for et søsken med en spesiell kreftform. Det syke barnet hadde vært i remisjon i fire år – fire år lenger enn hun var forventet å leve; brorens stamceller ble fremskaffet av hans navlestreng (noe vi rutinemessig kaster i USA). Jeg begynte å undre meg over hva som hadde skjedd dersom søsteren ikke ble bedre – om broren hadde følt seg ansvarlig. Jeg lurte på hva som ville skje dersom det ikke var en engangsdonasjon, men flere, smertefulle. Og jeg tenkte på hvordan det ville være å vokse opp mens man lurte på om man ble født kun fordi søsteren var syk. Det ble begynnelsen på My Sister’s Keeper.
 Samtalespørsmål


1.    Hva synes du om My Sister’s Keeper? Hva følte du mens historien utspilte seg?

2.    Hvilken karakter sympatiserer du mest med? Hvorfor?

3.    Hvordan reagerer du på Anna som karakter? Hvordan vil du beskrive henne? Hvorfor er hun så forvirret i forhold til å ta ut søksmålet?

4.    Hvorfor tror du Jesse har slike adferdsproblemer? Hva synes du om metodene familien benytter for å håndtere disse?

5.    Hva er din mening om Sara? Hvorfor er Sara så desperat for å holde Kate i live? Synes du hun behandler de andre barna annenrangs, og i så fall, hvorfor?

6.    Hvorfor skjuler Campbell sykdommen sin? Hva annet gjemmer han seg for, og hvorfor? I hvilken grad gjemmer Julia seg?

7.    Hvorfor stiller alltid Sara og Brian spørsmål ved om de har gjort en god jobb som foreldre? Hva får dem til å føle seg så utilstrekkelige?

8.    Hvorfor er medlemmene i Fitzgeraldfamilien så isolerte fra hverandre? Hva stanser dem fra å være åpne og ærlige med hverandre?

9.    Synes du det er moralsk greit å gjøre hva som helst for å redde et barns liv, selv om det innebærer å krenke andres rettigheter? Hvordan forholder My Sister’s Keeper seg til dette sentrale moralske spørsmålet?

10.    Hvordan ser du på vår moderne kulturs pådriv for individuelle rettigheter? Hva er styrken og svakheten ved dette?

11.    Hva synes du om det endelige resultatet av rettssaken? Synes du det ble rettferdig?

12.    Hvordan behandler Jodi Picault de etiske og moralske sidene ved at Anna er en «designerbaby»? Hva er de etiske og moralske konsekvensene av en slik genetisk seleksjon? Hvilke konklusjoner har du kommet til i forhold til slik medisinsk teknologi? Hvordan påvirker ditt forhold til Gud tankene dine i forhold til temaet?

13.    I begynnelsen av romanen diskuterer Campbell og Anna kort muligheten for å saksøke Gud. Hvilken rolle spiller Gud i My Sister’s Keeper? Hvordan ville en tro på Gud gjort en forskjell hos de enkelte karakterene?

14.    My Sister’s Keeper er en roman som er overskygget av døden og trusselen om død. Hvordan forholder Fitzgeraldfamilien seg til det? Tror du de har tenkt på hva som vil skje med Kate etter at hun dør, eller om det finnes liv etter døden? Hva tenker du om den bibelske tanken om at dem som har tillit til Guds tilgivelse gjennom Jesu død på korset vil ha evig liv?Oversatt av Anne Solfrid Brennhovd