Natasha Crain: ”Raising Kids with Confident Faith in a Secular Culture.”

Podcast
Video

Dette er det første av to foredrag som ble holdt på Veritaskonferansen 2022 i forbindelse med lansering av boken Hvordan snakke med barna om Gud? 30 samtaler om viktige spørsmål fra Veritas Forlag.

Vi vet at mange unge mennesker forlater kristen tro, ofte på grunn av utfordringer som blir reist av dagens sekulære kultur. I denne talen forklarer Natasha hvorfor det å lære barn apologetikk er en viktig del av løsningen, hun tilbyr et rammeverk for å definere hva det betyr å undervise i apologetikk og gir praktiske tips til hvordan det kan gjøres. Seminaret henger sammen med hennes bok.

For boken, se vår nettbutikk

Natasha Crain er mor, foredragsholder, forfatter, blogger og podcaster, og ønsker å hjelpe kristne med å tenke klart i forhold til å holde fast ved et bibelsk livssyn midt i en stadig mer utfordrende sekulær kultur.

Les mer om forfatteren og utforsk ressursene på https://natashacrain.com/