Natasha Crain: ”What Kids Will Hear About Christianity”

Podcast

Video

Dette er det andre av to foredrag som ble holdt på Veritaskonferansen 2022 i forbindelse med lansering av boken Hvordan snakke med barna om Gud? 30 samtaler om viktige spørsmål fra Veritas Forlag.

Dette seminaret tar opp fire store spørsmål barn vil bli møtt med gjennom sine venner, på skolen og gjennom media. Crain forklarer nøkkelpunktene ledere og foreldre bør legge vekt på i hver enkelt av disse samtalene. Seminaret henger sammen med hennes bok.

For boken, se vår nettbutikk

Natasha Crain er mor, foredragsholder, forfatter, blogger og podcaster, og ønsker å hjelpe kristne med å tenke klart i forhold til å holde fast ved et bibelsk livssyn midt i en stadig mer utfordrende sekulær kultur.

Les mer om forfatteren og utforsk ressursene på https://natashacrain.com/