Noah (Russel Crowe) i filmen med samme navn. Foto: United International Pictures

Noah – fortellingen

AKTUALISERING. Bruk denne traileren til «Noah»-filmen som utgangspunkt for å snakke om Bibelens Noah-fortelling, eller legg vekt på Guds dom og nåde.

 

 

Bakgrunn

Noah er en episk film regissert av den visjonære filmskaperen Darren Aronofsky (Black Swan, 2010; The Wrestler, 2008). Filmen er inspirert av den bibelske fortellingen om mot, offer og håp, og har Oscar-vinner Russell Crowe, sammen med Emma Watson, Jennifer Connelly, Ray Winstone og Anthony Hopkins i rollene. Filmen stiller spørsmål som gjelder tro og tvil, rettskaffenhet og ondskap, dom og nåde, og forholdet mellom menneskeheten, verden og Gud.

Engelske Damaris har laget gruppeopplegg til filmen. De finner du på: www.damaris.org/noah.

Traileren til Noah kan lastes ned her.

Forslag

Konsept: dom og nåde; å sette seg inn i historien om Noah

Du kan bruke traileren til å snakke om forestillinger om dom og nåde. Noah får en apokalyptisk visjon om en flom som skal vaske vekk all ondskapen i verden – ondskap som kommer fra mennesker som har vendt seg bort fra Gud og fordervet hans skaperverk. Men Noah og familien hans, sammen med en ark full av dyr, vil bli spart. Hvordan reagerer vi på forestillingen om Guds dom, og tror vi at dette trengs i vår verden? Hva betyr Guds nåde for oss?

Alternativt kan du snakke om å sette seg inn i historien om Noah. Mange av oss er kanskje kjent med «søndagsskoleversjonen» av denne historien, der fargerike dyr og en koselig, skjeggete fyr spiller sentrale roller. Men den bibelske fremstillingen er mye mørkere og vanskeligere. Hvordan skal vi forholde oss til de mer problematiske avsnittene i Bibelen? Uansett hvordan vi velger å tolke detaljene, hva slags universelle budskap om menneskeheten og Gud bærer historien om Noah med seg?

 

Bibelvers

1. Mosebok 6-8
Salme 145, 8-9
Johannes 3, 16-17
Romerne 1, 18-32
Romerne 2, 2
2. Timoteus 3, 16

 

Damaris England. Til norsk ved Ingebjørg Hitland, frivillig medarbeider i Damaris Norge.