Og dette skal dere ha til tegn 4:4

Uttrykket «Don´t get lost in a sentence» sier noe om ikke å gå seg bort i detaljene, men heller se på helheten. Noen ganger kan det likevel være interessant å velge de små detaljene for å se om nettopp de kan si noe om en større sammenheng.

Del 4:4 Utropstegnet  

Utropstegnet spretter opp som korken i champagneflasken når trykket blir for stort. Dette tegnet er ”all in” og har ingen planer om å forholde seg nøytral og nøktern til noe som helst! Det har ikke kommategnets tålmodighet, eller spørsmålstegnets undring og nysgjerrighet. Det er heller ikke veloverveid som punktumets mange avrundinger. Med stor pasjon står det energisk bak sitt opphavs følelser og engasjement. Tegnet står klar som en soldat i giv akt. Som en rakett klar til å skytes opp. Kom igjen! Klart du kan! Stå på! Det er til for å gi kraft. Det roper ut det som sies og skrives. Dette lever jeg for! Dette tror jeg på! Tegnet tviler ikke. Det er allerede overbevist og helt med.

Når det virkelig trengs, kan det også dytte sin leser i riktig retning. Utropstegnet utfordrer og oppfordrer oss. Som når himmelen møter jorden, en helt vanlig dag, for en flokk med gjetere. Himmelen kommer med gode nyheter, en frelser for folket.

Det første utropstegnet i juleevangeliet finner vi bak oppfordringen: ”Frykt ikke!”[1] Kanskje fordi vi mennesker ofte gjør akkurat det. Det er ikke alltid lett å leve, og det er ikke alltid vi har et stort utropstegn bak det vi opplever i livet.
I utropstegnet finner vi oppfordring og påminnelse om det som er viktig. Ikke vær redd, det finnes en kjærlighet som har kommet til oss. Johannes forteller til og med om at det finnes en kjærlighet som er så fullkommen at den kan drive frykten ut.

Det kom et tegn til jorden. Et kjærlighetstegn. En bro fra himmel til jord.
Et håp, en kraft, en løsning. Han vet hvordan det er å vente, tvile, håpe og tro! Han vet også hvordan det er å være et menneske. Han kjempet seg gjennom alle kamper og vant til slutt over alt du og jeg kjemper med og kommer til å kjempe med. Troen rommer vårt komma, våre spørsmål og vårt punktum. Det har også utropstegnet i seg. En oppmuntring! En utfordring! En oppfordring! Det er faktisk det siste tegnet bibelen velger å avslutte med i Johannes Åpenbaring 22, 21:

” Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle!”
Adventsserie i 4 deler:

Del 1: Og dette skal dere ha til tegn; Kommategnet
Del 2: Og dette skal dere ha til tegn: Spørsmålstegnet
Del 3: Og dette skal dere ha til tegn: Punktumet
Del 4: Og dette skal dere ha til tegn: Utropstegnet

[1] Lukas 2, 10