Hail, Caesar

Samtaleguide Hail, Caesar

Tittel: Hail, Caesar 
Aldersgrense: 7+
Strømmes på: Viaplay
Genre: Komedie/utenfor genre

Når Coenbrødrene lager film, er det ofte med mange lag i historien. Slik er det også i Hail, Caesar, der de på overflaten både kritiserer og hyller 50-tallets Hollywoodindustri gjennom å beskrive en hektisk dag i en filmstudiodirektørs liv. Men like under finner vi tema som kapitalisme og kommunisme, religionens rolle i samfunn og populærkultur og ikke minst: en parallell til pasjonshistorien der den gode mann opptrer som en lidende sønn, gjør opp for sine ansattes synder og må kjempe med store fristelser. Han er dog ingen perfekt mann, og dekker ofte over andres synder med sine egne. 

Særlig én lengre scene gjør hele filmen verd å se: møtet der direktør Mannix (Josh Brolin) har kalt inn flere representanter for den verdensvide kirke for å sjekke hvordan de forholder seg til hvordan Jesus blir fremstilt i en kommende film. Samtalen mellom disse og Mannix er utrolig festlig, og spiller på hvordan troen på Gud har fått så ulike utslag. Scenen peker samtidig på hvor viktig det på den tiden var for industrien å samarbeide med religiøse ledere for å ta vare på nasjonens moral. 

Klikk her for ressurser til filmen Unbroken – også laget av Coenbrødrene.

Filmen har norsk aldersgrense 7 år, men passer bedre for et eldre publikum. 

Spørsmål til samtale

  1. Hva synes du om filmen? Hvilke tanker satt du igjen med? 
  2. Hva tenker du at det aller første bildet kan bety? 
  3. Hvordan synes du at temaet religion ble behandlet i filmen?
  4. Hvor mange ganger ble Mannix fristet? Hva spiste han? Hvem snakket han med? La du merke til flere linjer som ble trukket fra Mannix til historien om Jesus?
  5. Hvordan kan en slik film utfordre oss til å tenke over hvordan vår egen tro er formet, og hvordan kan du samtale med andre om tro ut fra filmen?